Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2

Ebook Bài tập Hình học xạ ảnh: Phần 2 là phần hướng dẫn cách giải các bài tập về không gian xạ ảnh, tọa độ xạ ảnh, phương trình của m-phẳng, tỷ số kép, nguyên tắc đối ngẫu, ánh xạ xạ ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.