Ebook Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 2

Tiếp phần 1, Thiết kế công trình hạ tầng đô thị và giao thông công cộng thành phố: Phần 2 trình bày toàn bộ các phương thức và phương tiện của hệ thống vận chuyển giao thông công cộng đã và đang sử dụng hiện nay ở các nước trên thế giới cũng như đã và sẽ được sử dụng trong các thành phố lớn của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

ERROR:unknown local index 'libdocuments' in search request