Ebook Thủy lực công trình thoát nước: Phần 1

Ebook Thủy lực công trình thoát nước: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Dòng chảy không đều thay đổi chậm trong kênh hở; Nghiên cứu hình dạng đường mặt nước trong kênh lăng trụ; Lý luận về nước chảy hoàn chỉnh; Đập tràn;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.