Ebook Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Ứng dụng trường khí trong đời sống và kiến trúc" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ứng dụng phù chú - điều tiết trường khí; Phong thủy của nhà đất - chọn đất và thế đất; Phong thủy nơi ở - kim chỉ nam của an khang; Phong thủy thương nghiệp sinh tài hữu đạo. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.