Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 1

Cuốn sách "Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3)" sẽ cung cấp cho bạn nhiều từ vựng và những mẫu câu về giao tiếp đàm thoại trong thương mại, giúp bạn nâng cao khả năng giao tiếp trở nên thành thạo hơn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết phần 1 cuốn sách tại đây.