Ebook Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3): Part 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 3 (商务汉语系列教程 – 基础篇3)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa, từ vựng, ngữ pháp, luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Hi vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích dành cho cả người học và người dạy.