Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 1

Cuốn sách "Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇)" là giáo trình nâng cao giúp bạn phát triển thêm nhiều từ vựng, mẫu câu giao tiếp hằng ngày trong công việc sau khi học xong 3 quyển giáo trình cơ bản. Giáo trình được xuất bản tại Đại Học Ngôn Ngữ Bắc Kinh. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách tại đây!