Ebook Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇): Part 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese intermediate (商务汉语系列教程 – 提高篇)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa, từ vựng, ngữ pháp, luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!