Giáo trình Vi điều khiển PIC: Lý thuyết - Thực hành (Phần 2)

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Vi điều khiển PIC: Lý thuyết - Thực hành" gồm 5 chương sau, tiếp tục cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về: timer - Counter; chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số; ngắt; điều chế độ rộng xung - PWM; truyền dữ liệu UART;... Mời các bạn cùng tham khảo!