Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Xếp dỡ hàng hóa" gồm những nội dung sau: Chương 4 - Vận chuyển hàng rời; Chương 5 - Vận chuyển hàng nguy hiểm; quy định về phân bổ hàng nguy hiển trên tàu;... Mời các bạn cùng tham khảo!