Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Nghề nghiệp liên quan đến Công nghệ thông tin

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Nghề nghiệp liên quan đến Công nghệ thông tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Xây dựng và phát triển hệ thống phần cứng – phần mềm, nhiệm vụ và vai trò trong phát triển và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.