Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Thuyết trình và các công cụ hỗ trợ

Bài giảng "Nhập môn Công nghệ thông tin 1: Thuyết trình và các công cụ hỗ trợ" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu các cách thuyết trình, chuẩn bị và tiến hành thuyết trình, qui ước của bài thuyết trình, các công cụ hỗ trợ. Mời các bạn cùng tham khảo.