Bài giảng Thiết kế đường dây và trạm biến áp: Chương 1 - TS. Nguyễn Nhật Nam, TS. Huỳnh Quốc Việt

Chương 1 - Các thông số đường dây trên không. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các yêu cầu thiết kế đường dây, chọn cấp điện áp, chọn dây dẫn, bố trí dây dẫn, sứ cách điện,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.