Báo cáo tổng kết đề tài khoa học công nghệ: Nghiên cứu sự thay đổi kích thước trong quá trình nhiệt luyện bánh răng, trục răng thấm

Đè tài nghiên cứu các lý thuyết về biến dạng và thay đổi kích thước trong quá trình nhiệt luyện, bản chất, nguyên nhân của quá trình này; thiết kế quy trình công nghệ để đảm bảo ổn định chất lượng bánh răng thấm; thiết kế quy trình công nghệ, đồ gá để hạn chế độ cong vênh của bánh răng bella z38m12 với điều kiện hiện có tại Viện công nghệ. Mời các bạn cùng tham khảo.