Báo cáo tổng kết đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ: So sánh, tìm giải pháp nâng cao chất lượng ảnh kỹ thuật số với ảnh phim rơnghen dùng để xác định khuyết tật mối hàn tàu biển và mối hàn chịu áp lực

Đề tài nhằm đánh giá tính ưu viêt của phương pháp kiểm tra không phá hủy: Ảnh rơnghen kỹ thuật số so với các phương phá khác đang được ứng dụng hiện nay; đồng thời cho thấy tầm quan trọng của thiết bị trong công nghiệp. Tìm ra các giải pháp để có thể cải thiện chất lượng trong quá trình kiểm tra. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.