Đồ án tốt nghiệp: Lập quy trình sửa chữa và bảo dưỡng động cơ Cummins lắp trên xe International

Nội dung của đề tài gồm các chương sau: Giới thiệu chung về động cơ; quy trình tháo và khảo sát hư hỏng của động cơ; quy trình doa xilanh và mài trục khuỷu; lắp ráp, chạy rà và thử nghiệm; chương bản vẽ bao gồm 05 bản vẽ khổ Ao trong đó có 01 bản vẽ mặt cắt động cơ, 01 bản vẽ tháo động cơ, 02 bản vẽ về kiểm tra và khảo sát động cơ, 01 bản vẽ doa xilanh và mài trục khuỷu.