Ebook Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2): Part 2

Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Winning in China - Business Chinese basic 2 (商务汉语系列教程 – 基础篇2)" tiếp tục cung cấp tới bạn đọc các bài khóa luyện giao tiếp mẫu câu trong thương mại. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!