Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đổi mới tổ chức, công nghệ đóng mới tàu xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm

Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu đổi mới tổ chức, công nghệ đóng mới tàu xuất khẩu tại Công ty Cổ phần Đóng tàu Sông Cấm do Kỹ sư Hoàng Dũng thực hiện với mong muốn giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức cơ bản về tổ chức sản xuất đóng tàu và công nghệ đóng tàu, đánh giá đúng tình hình thực tế của Công ty Cổ phần đóng tàu Sông Gấm để từ đó đưa ra biện pháp đổi mới tổ chức và công nghệ cho hiệu quả.