Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu giải pháp giảm biến dạng thân tàu khi kê tàu trên ụ nổi HQ 9204

Nội dung của luận văn Nghiên cứu giải pháp giảm biến dạng thân tàu khi kê tàu trên ụ nổi HQ 9204 xoay quanh việc phân tích các nguyên nhân và thực trạng gây biến dạng thân tàu, qua đó đưa ra các giải pháp tính toán để giảm thiểu thiêt hại của tàu khi kê tàu trên ụ nổi. mời các bạn tham khảo để biết thêm thông tin chi tiết.