Luận văn Thạc sỹ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển truyền động điện một chiều theo nguyên lý phẳng

Luận văn Nghiên cứu xây dựng hệ thống điều khiển truyền động điện một chiều theo nguyên lý phẳng gồm các nội dung chủ yếu như: tổng quan về hệ phẳng, điều khiển hệ truyền động điện một chiều theo nguyên lý hệ phẳng, ứng dụng Card PCI 1711 điều khiển phẳng truyền động điện một chiều. Mời các bạn đón đọc.