Luận văn tốt nghiệp: Trách nhiệm của bảo hiểm P and I đối với rủi ro đâm va

Mục đích nghiên cứu của đề tài: Nghiên cứu các quy định của Hội P&I nói chung và trách nhiệm của hội đối với rủi ro đâm va tàu biển; tìm hiểu sự thay đổi các điều khoản của Hội.