• Giáo trình Vẽ kĩ thuật: Phần 2

  Giáo trình Vẽ kĩ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn Giáo trình Vẽ kĩ thuật cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 4 - Biểu diễn vật thể; Chương 5 - Hình cắt, mặt cắt; Chương 6 - Hình chiếu trục đo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 30/05/2024 19 1

 • Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 1

  Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như các khái niệm về tiền đề của tĩnh học; hai bài toán cơ bản về tĩnh học; các bài toán đặc biệt của tĩnh học vật rắn; động học điểm - hai chuyển động cơ bản của vật rắn; chuyển động song phẳng của vật rắn; chuyển động phức hợp của điểm;...Mời các bạn...

   142 p vimaru 30/05/2024 17 0

 • Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 2

  Giáo trình Cơ học cơ sở: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Cơ học cơ sở" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như các định luật cơ bản của động lực học và phương trình vi phân chuyển động của chất điểm; các định lý tổng quát của động lực học; phương trình lagrange;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình "Kỹ thuật thông gió" Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như Động lực thông gió; thông gió cục bộ; thông gió cho toàn hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   102 p vimaru 30/05/2024 19 1

 • Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật thông gió: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ thuật thông gió" Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như những lý luận cơ bản về thuỷ lực; không khí thông gió; các định luật cơ bản về khí động học; sự chuyển dịch của không khí trong đường dẫn khí và sức cản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p vimaru 30/05/2024 19 2

 • Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 2

  Phần 2 của cuốn giáo trình "Trắc địa ứng dụng trong xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 9 - Máy toàn đạc điện tử; Chương 10 - Lưới khống chế; Chương 11 - Trắc địa trong giai đoạn khảo sát, thiết kế công trình; Chương 12 - Trắc địa trong giai đoạn thi công công trình; Chương 13 - Trắc địa trong giai đoạn sử dụng công...

   167 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Trắc địa ứng dụng trong xây dựng: Phần 1

  Phần 1 của cuốn giáo trình "Trắc địa ứng dụng trong xây dựng" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Các hệ tọa độ trong trắc địa; Chương 2 - Định vị toàn cầu GPS; Chương 3 - Bản đồ địa hình; Chương 4 - Sử dụng bản đồ; Chương 5 - Tính toán Trắc địa; Chương 6 - Đo góc; Chương 7 - Đo dài; Chương 8 - Đo cao;... Mời các bạn cùng...

   95 p vimaru 30/05/2024 14 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1 (Năm 2004)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 1 (Năm 2004)

  Phần 1 của giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" cung cấp cho bạn đọc những nội dung tổng quan về: Phần mở đầu - Những vấn đề chung; Phần 1 - Công tác đất; Phần 2 - Thi công cọc và cừ;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   129 p vimaru 30/05/2024 8 0

 • Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2 (Năm 2004)

  Giáo trình Kỹ thuật thi công (Tập 1): Phần 2 (Năm 2004)

  Phần 2 của giáo trình "Kỹ thuật thi công (Tập 1)" tiếp tục cung cấp cho bạn đọc những nội dung tổng quan về: Phần 3 - Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối; Phần 4 - Thi công tầng hầm nhà cao tầng;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết!

   126 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2 (Năm 1996)

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 2 (Năm 1996)

  Phần 2 của cuốn giáo trình Mạng lưới thoát nước cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 5 - Thoát nước mưa và hệ thống thoát nước chung; Chương 6 - Trạm bơm nước thải; Chương 7 - Cơ sở kỹ thuật quản lý hệ thống thoát nước;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p vimaru 30/05/2024 8 0

 • Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 (Năm 1996)

  Giáo trình Mạng lưới thoát nước: Phần 1 (Năm 1996)

  Phần 1 của cuốn giáo trình Mạng lưới thoát nước cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 1 - Các hệ thống và sơ đồ thoát nước; Chương 2 - Những vấn đề cơ bản về thiết kế hệ thống thoát nước; Chương 3 - Tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước; Chương 4 - Ống và kênh mương, những công trình trên mạng lưới;... Mời các bạn cùng...

   75 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Nhiệt động học: Chương 1 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng Nhiệt động học: Chương 1 - Nguyễn Thế Lương

  Bài giảng "Nhiệt động học" Chương 1 Những khái niệm cơ bản và trạng thái của môi chất, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết bị nhiệt; Môi chất và hệ nhiệt động; Trạng thái của môi chất; Khí lý tưởng và khí thực; Quá trình và chu trình nhiệt động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p vimaru 30/05/2024 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru300vi