• Bài giảng Kết cấu công trình bê tông cốt thép: Móng bê tông cốt thép - TS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm

  Bài giảng Kết cấu công trình bê tông cốt thép: Móng bê tông cốt thép - TS. Đoàn Ngọc Tịnh Nghiêm

  Bài giảng Kết cấu công trình bê tông cốt thép - Móng bê tông cốt thép, được biên soạn gồm các nội dung chính sau: khái niệm chung; tính toán móng bê tông cốt thép theo trạng thái giới hạn; cấu tạo móng đơn; cấu tạo cốt thép khung;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 2 Tĩnh học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như áp suất thuỷ tĩnh; phương trình vi phân của chất lỏng cân bằng; phương trình cơ bản của thuỷ tĩnh học; tĩnh tương đối; tính áp lực thuỷ tĩnh; một số ứng dụng của thuỷ tĩnh học. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vimaru 30/05/2024 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 3 Động lực học chất lỏng, cung cấp cho người học những kiến thức như Hai phương pháp nghiên cứu chuyển động chất lỏng; Các đặc trưng động học; Định lý Côsi - Hemhon; Phương trình liên tục; Phương trình vi phân chuyển động của chất lỏng thực; Phương trìng Becnuli viết cho dòng chất lỏng thực; Một số ứng...

   26 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 5 Cơ sở lý thuyết thứ nguyên, cung cấp cho người học những kiến thức như mở đầu; lí thuyết thứ nguyên; các tiêu chuẩn tương tự; mô hình hoá từng phần. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 4 Một số bài toán dòng chảy một chiều và ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như Chuyển động một chiều của chất lỏng không nén được; Chuyển động một chiều chất khí; Tính toán thuỷ lực đường ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vimaru 30/05/2024 7 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 6 Bơm ly tâm, cung cấp cho người học những kiến thức như Mở đầu; các thông số cơ bản của bơm ly tâm; tương tự trong bơm ly tâm; đường đặc tính của bơm; điểm làm việc, điều chỉnh bơm; ghép bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p vimaru 30/05/2024 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như đối tượng, phương pháp nghiên cứu của môn học; sơ lược lịch sử phát triển môn học; một số định nghĩa và tính chất cơ lí của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p vimaru 30/05/2024 13 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 - Đang Thế Ba

  Bài giảng Kỹ thuật thủy khí: Chương 7 Bơm Piston, cung cấp cho người học những kiến thức như Sơ đồ cấu tạo, nguyên lý làm việc, phân loại; Lưu lượng; Cột áp quán tính, áp suất của bơm; Khắc phục hiện tượng không ổn định của CĐ chất lỏng; Đường đặc tính của bơm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương giới thiệu - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương giới thiệu - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương giới thiệu về môn học nhằm trang bị phương pháp và kỹ năng cơ bản về quản lý thi công một công trình xây dựng; Vận dụng được những nguyên tắc cơ bản để quản lý nhân công lao động, vật tư và tài chính trong thi công xây dựng, bố trí bình đồ công trường thi công. Mời các bạn cùng tham khảo!

   8 p vimaru 30/05/2024 9 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 3 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 3 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 3 Tiến độ dây chuyền, cung cấp cho người học những kiến thức như thi công và quá trình thi công xây dựng; biểu đồ tiến độ thi công; tiến độ theo phương pháp dây chuyền; thiết kế tiến độ theo DC; điều kiện thi công dây chuyền; đánh giá tổng tiến độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p vimaru 30/05/2024 8 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 1 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 1 Khái niệm về kế hoạch tổ chức thi công xây dựng công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như sơ lược về Tổ chức thi công xây dựng; sơ lược về trình tự xây dựng cơ bản; thiết kế tổ chức thi công; tổ chức hoạt động xây lắp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p vimaru 30/05/2024 8 0

 • Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2 - ThS. Đào Quý Phước

  Bài giảng Tổ chức thi công: Chương 2 Lập kế hoạch tiến độ thi công, cung cấp cho người học những kiến thức như điều tra số liệu; chuẩn bị xây dựng; lập tiến độ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 30/05/2024 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru300vi