• Bài giảng Điện tử công suất: Bộ nghịch lưu, biến tần Power Inverter (phần 4) - PGS.TS Lê Minh Phương

  Bài giảng Điện tử công suất: Bộ nghịch lưu, biến tần Power Inverter (phần 4) - PGS.TS Lê Minh Phương

  Bài giảng Điện tử công suất: Bộ nghịch lưu, biến tần Power Inverter (phần 4) gồm có những nội dung chính sau: Chức năng của bộ nghịch lưu, cấu trúc bộ nghịch lưu, phân loại bộ nghịch lưu,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 (Lecture 9) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 5 (Lecture 9) - Trần Quang Việt

  Chương 5 trang bị cho người học những kiến thức về lấy mẫu (Sampling). Trong lecture 9 sẽ tập trung trình bày những nội dung chính sau: Lý thuyết lấy mẫu, biến đổi Fourier rời rạc (DFT), biến đổi Fourier nhanh (FFT). Mời các bạn cùng tham khảo.

   12 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 3 (Lecture 6) - Trần Quang Việt

  Chương 3: Biểu diễn tín hiệu tuần hoàn dùng chuỗi Fourier. Trong bài này tập trung trình bày những nội dung chính sau: Chuỗi Fourier, điều kiện tồn tại chuỗi Fourier, các tính chất của chuỗi Fourier, chuỗi Fourier và hệ thống LTI. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 (Lecture 8) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 (Lecture 8) - Trần Quang Việt

  Chương 4 - Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier. Nội dung chính trong chương này gồm có: Biến đổi Fourier và hệ thống LTI, bộ lọc lý tưởng và thực tế, ứng dụng trong thông tin: điều chế liên tục. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 1) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 1) - Trần Quang Việt

  Bài giảng chương 1 giới thiệu những nội dung cơ bản về tín hiệu và hệ thống. Trong bài này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cơ bản về tín hiệu: Tín hiệu và ví dụ về tín hiệu, phân loại tín hiệu, năng lượng và công suất tín hiệu, các phép biến đổi thời gian, các dạng tín hiệu thông dụng.

   17 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 2) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 1 (Lecture 2) - Trần Quang Việt

  Chương 1 (Lecture 2) trình bày những kiến thức cơ bản về hệ thống như: Hệ thống liên tục và hệ thống rời rạc, ví dụ đơn giản về hệ thống, kết nối bên trong hệ thống, các tính chất cơ bản của hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 (Lecture 3) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 2 (Lecture 3) - Trần Quang Việt

  Chương 2 - Hệ thống tuyến tính bất biến (LTI). Trong bài giảng này ta tập trung khảo sát hệ thống LTI, các ví dụ về biểu diễn tính hiệu thành tổng các tính hiệu cơ bản. Trong chương này ta cũng khảo sát việc biểu diễn tín hiệu thành tổng các xung đơn vị để tính đáp ứng của hệ thống dùng khái niệm đáp ứng xung của hệ thống và tích chập.

   6 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 10) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 10) - Trần Quang Việt

  Chương 6 cung cấp kiến thức về phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace. Bài này tập trung vào biến đổi Laplace với các nội dung chính sau: Biến đổi Laplace thuận, biến đổi Laplace của một số tín hiệu thông dụng, các tính chất của biến đổi Laplace, biến đổi Laplace ngược. Mời tham khảo.

   9 p vimaru 26/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 (Lecture 13) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 7 (Lecture 13) - Trần Quang Việt

  Chương 7: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI và thiết kế bộ lọc tương tự. Bài này trình bày 2 nội dung chính, đó là: Đáp ứng tần số của hệ thống LTI: biểu đồ Bode; thiết kế bộ lọc tương tự. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p vimaru 26/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 (Lecture 7) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 4 (Lecture 7) - Trần Quang Việt

  Chương 4: Biểu diễn tín hiệu dùng biến đổi Fourier. Nội dung chính trong bài này gồm: Biểu diễn tín hiệu không tuần hoàn dùng biến đổi Fourier, các tính chất của biến đổi Fourier, biến đổi Fourier của tín hiệu tuần hoàn.

   12 p vimaru 26/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 12) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 12) - Trần Quang Việt

  Chương 6: Phân tích hệ thống liên tục dùng biến đổi Laplace. Nội dung chính của bài này tập trung trình bày các ứng dụng trong hồi tiếp và điều khiển như: ứng dụng của hệ thống hồi tiếp, cơ bản về hệ thống điều khiển tự động. Mời tham khảo.

   18 p vimaru 26/04/2017 1 0

 • Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 11) - Trần Quang Việt

  Bài giảng Tín hiệu và hệ thống: Chương 6 (Lecture 11) - Trần Quang Việt

  Nội dung chính của bài này trình bày về phân tích hệ thống LTI dùng biến đổi Laplace, sơ đồ khối và thực hiện hệ thống. Thông qua chương này người học có thể nắm bắt được: Hàm truyền của hệ thống LTI, xác định đáp ứng của hệ thống LTI, tính ổn định của hệ thống LTI mô tả bởi PTVP, thực hiện hệ thống ở mức sơ đồ khối, thực...

   13 p vimaru 26/04/2017 3 0