Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông. Phần 3.1 này tập trung chủ yếu về bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.