Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 5 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Phần 5 - Hư hỏng và sửa chữa kết cấu gạch. Nội dung chính gồm có: Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu gạch; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu gạch; một số biện pháp sửa chữa, gia cường khối xây bị nứt.