Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam bao gồm những nội dung lý luận cơ bản về kế toán quản trị chi phí và giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển; thực trạng về tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí và giá thành ở các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam; xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí và tính giá thành trong các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn