Luận án tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại Công ty Vận tải Container Đường biển Việt Nam

Luận án tiến sĩ Kinh tế: Xây dựng mô hình tổng quan về Logistics container tại Công ty Vận tải Container Đường biển Việt Nam dưới đây trình bày tổng quan và cơ sở lý luận về Logistics, thực trạng Logistics container tại các Công ty Vận tải Container Đường biển Việt Nam và một số hãng tàu nước ngoài, xây dựng mô hình tổng quan về logistics container tại công ty.
Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuvien@vimaru.edu.vn.