• Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 1 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 1 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học chương 1: Nhập môn trình bày về các khái niệm hệ thống điều khiển, các loại hệ thống điều khiển, chỉnh cơ tự động, hệ tự điều khiển tuyến tính và phi tuyến, hệ điều khiển dữ liệu liên tục. Tham khảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   15 p vimaru 26/07/2017 5 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 5 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 5 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học chương 5: Mô hình hóa các hệ thống vật lý trang bị cho sinh viên về các phương trình mạch điện, mô hình hóa các bộ phận hệ thống cơ, phương trình của các hệ thống cơ khí, mô hình hóa động cơ DC. Mời các bạn tham khảo.

   20 p vimaru 26/07/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 6 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 6 - Phạm Văn Tấn

  Kết cấu chương 6: Tính ổ định của hệ thống thuộc bài giảng Cơ sở tự động học trình bày định nghĩa tính ổn định, khai triển phân bố toàn phần, mặt phẳng phức và sự ổn định của hệ thống, các phương pháp xác định tính ổn định của hệ thống.

   15 p vimaru 26/07/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 4 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 4 - Phạm Văn Tấn

  Nội dung chương 4: Trạng thái hệ thống thuộc bài giảng Cơ sở tự động học giúp người tham khảo biết về đại cương trạng thái hệ thống, phương trình trạng thái và phương trình output, sự biểu diễn ma trận của phương trình trạng thái, đồ hình trạng thái.

   16 p vimaru 26/07/2017 4 0

 • Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 7 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học: Chương 7 - Phạm Văn Tấn

  Bài giảng Cơ sở tự động học chương 7: Phương pháp quỹ tích nghiệm số trình bày về quỹ tích nghiệm số, tiêu chuẩn về góc pha và xuất, số đường quỹ tích, quỹ tích trên trục thực, đường tiệm cận, hàm chuyển vòng kín. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

   16 p vimaru 26/07/2017 3 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Giới thiệu - KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Giới thiệu - KS. Dư Văn Rê

  Mục đích của bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng này nhằm giúp sinh viên biết phân biệt các loại vật liệu dùng để chế tạo mô hình, nắm rõ tính chất của các loại vật liệu để áp dụng cho hợp lý, nắm rõ khả năng công nghệ của các phương pháp gia công và biết được quy trình gia công cơ bản của những phương pháp gia công. Bài giảng...

   5 p vimaru 26/04/2017 4 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Vật liệu kim loại – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Vật liệu kim loại – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng này trình bày về vật liệu kim loại. Các nội dung trong chương này gồm có: Vật liệu kim loại đen, vật liệu kim loại màu và hợp kim màu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt những nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 26/04/2017 5 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công đúc – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công đúc – KS. Dư Văn Rê

  Chương này trình bày về phương pháp gia công không phoi, điển hình đó là phương pháp gia công đúc. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Phương pháp gia công và khả năng công nghệ, thiết bị gia công, dụng cụ gia công, quy trình gia công cơ bản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p vimaru 26/04/2017 3 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Vật liệu không kim loại – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Vật liệu không kim loại – KS. Dư Văn Rê

  Trong chương này trình bày một số đặc điểm và tính chất của các loại vật liệu tạo dáng không kim loại. Những vật liệu đó gồm: Vật liệu cao phân tử polimer - nhựa – cao su, vật liệu silicat, vật liệu gỗ - giấy, vật liệu composite. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p vimaru 26/04/2017 7 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Các phương pháp gia công áp lực – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Các phương pháp gia công áp lực – KS. Dư Văn Rê

  Trong chương này sẽ đề cập đến các phương pháp gia công áp lực. Các phương pháp này gồm có một số hình thức gia công như: Rèn tự do, rèn dập, rèn khuôn, dập nóng, dập nguội, cán, kéo, uốn,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   15 p vimaru 26/04/2017 5 1

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công nguội – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công nguội – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng "Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công nguội" trình bày các nội dung như: Khái quát chung về nghề nguội, kỹ thuật vạch dấu, kỹ thuật cưa - giũa, kỹ thuật đục, kỹ thuật khoan và làm ren. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công tiện – KS. Dư Văn Rê

  Bài giảng Chất liệu và kỹ thật tạo dáng: Phương pháp gia công tiện – KS. Dư Văn Rê

  Trong bài này trình bày một số nội dung liên quan đến phương pháp gia công tiện như: Phương pháp gia công và khả năng công nghệ, thiết bị trong gia công tiện, dụng cụ trong gia công tiện, kỹ thuật gá đặt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 26/04/2017 4 0