• Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 2 "Phân tích động học" trình bày những nội dung sau: Nội dung và ý nghĩa, bài toán xác định vị trí của cơ cấu, bài toán xác định vận tốc và gia tốc, phân tích động học bằng giải tích, phân tích động học bằng đồ thị. Mời tham khảo.

   24 p vimaru 24/02/2017 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương mở đầu - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương mở đầu - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy, chương mở đầu trình bày những nội dung chính sau: Vị trí môn học, đối tượng nghiên cứu, nội dung của môn học, phương pháp nghiên cứu, giới thiệu tài liệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   8 p vimaru 24/02/2017 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6 trình bày về "Các chỉ tiêu chất lượng của máy". Nội dung chính trong chương này gồm: làm đều chuyển động của máy, điều chỉnh tự động chuyển động máy, cân bằng máy, hiệu suất. Mời các bạn tham khảo.

   32 p vimaru 24/02/2017 7 1

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 2) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 9: Cơ cấu bánh răng (Phần 2: Cơ cấu bánh răng không gian). Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cặp bánh răng trụ chéo, cơ cấu trục vít-bánh vít, bánh răng nón.

   10 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 1 "Cấu tạo và phân loại cơ cấu". Chương này trình bày những nội dung sau: những khái niệm cơ bản, bậc tự do cơ cấu, phân tích cấu tạo cơ cấu thanh phẳng, thay thế khớp cao bằng khớp thấp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p vimaru 24/02/2017 7 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 10 - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 10 - Một số cơ cấu khác, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: cơ cấu các đăng, cơ cấu man, cơ cấu bánh cóc. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm kiến thức đã được trình bày trong chương này.

   13 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 3 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 3 cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về "Phân tích lực". Nội dung cụ thể được trình bày gồm: Đại cương, áp lực khớp động, lực cân bằng trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 7 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 7 trình bày về "Cơ cấu nhiều thanh". Nội dung chính trong chương này gồm có: Đại cương, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học của cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học của cá biến thể, góc áp lực, ứng dụng của cơ cấu nhiều thanh. Mời tham khảo.

   22 p vimaru 24/02/2017 3 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 4 - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 4 trang bị cho người học kiến thức về ma sát trong khớp động. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Đại cương, ma sát trên khớp tịnh tiến, ma sát trên khớp quay, ma sát lăn, truyền động ma sát. Mời tham khảo.

   35 p vimaru 24/02/2017 2 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 5 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 5 "Động lực học máy", cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: khâu thay thế-các đại lượng thay thế, phương trình chuyển động của máy, chuyển động thật của máy. Mời tham khảo.

   17 p vimaru 24/02/2017 6 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 8 - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 8 "Cơ cấu CAM" trình bày những nội dung cơ bản sau: Đại cương, các thông số cơ bản của cơ cấu CAM, phân tích động học cơ cấu CAM, phân tích lực cơ cấu CAM, trình tự thiết kế, tổng hợp cơ cấu CAM, bảo toàn khớp cao trong cơ cấu CAM. Mời tham khảo.

   19 p vimaru 24/02/2017 4 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 1) - ThS. Trương Quang Trường

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 9 (Phần 1) - ThS. Trương Quang Trường

  Chương 9 - Cơ cấu bánh răng (phần 1: Cơ cấu bánh răng phẳng) thuộc bài giảng Nguyên lý máy. Cùng nắm kiến thức trong phần này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: đại cương về truyền động bánh răng, các thông số hình học cơ bản của bánh răng thân khai tiêu chuẩn, đường ăn khớp-cung ăn khớp-hệ số trùng khớp, những phương pháp chế tạo bánh...

   39 p vimaru 24/02/2017 4 0