• Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 3: Công tác xây tô - Hoàn thiện): Chương 1 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 3: Công tác xây tô - Hoàn thiện): Chương 1 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công (Phần 3: Công tác xây tô - Hoàn thiện) - Chương 1: Công tác xây gạch đá" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, vật liệu trong khối xây, phương pháp xây tường và trụ gạch,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   46 p vimaru 27/08/2022 18 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 3): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 3): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 3): Chương 1 Các loại thiết bị và cần trục lắp ghép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các thiết bị treo buộc, neo cố định tời và dây giằng, chọn cần trục trong lắp ghép.

   18 p vimaru 22/07/2022 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2: Thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối): Chương 6 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2: Thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối): Chương 6 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng "Kỹ thuật thi công (Phần 2: Thi công bê tông và bê tông cốt thép toàn khối) - Chương 6: Những khái niệm chung về bê tông và bê tông cốt thép" cung cấp cho người học các kiến thức: Bản chất của công nghệ bê tông cốt thép đổ tại chỗ, dây chuyền công nghệ thi công BTCT đổ tại chỗ, phân loại ván khuôn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội...

   173 p vimaru 27/08/2022 21 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 5: Bê tông" trình bày khái niệm và phân loại bêtông; thành phần cấp phối bêtông; nguyên liệu chế tạo bêtông; các tính chất của hỗn hợp bêtông và bêtông; các phương pháp tính cấp phối bêtông.

   65 p vimaru 29/12/2020 111 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 4 Công tác bê tông. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Chuẩn bị vật liệu và cấp phối bê tông, trộn bê tông, vận chuyển bê tông, đổ bê tông, đầm bê tông, hoàn thiện bề mặt bê tông, bảo dưỡng bê tông.

   55 p vimaru 22/07/2022 31 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 5 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 5 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 5: Thi công cọc và cừ" cung cấp cho người học các kiến thức: Các loại cọc và cừ, các loại cọc của móng cọc, thiết bị thi công móng cọc. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   58 p vimaru 27/08/2022 21 0

 • Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng

  "Bài giảng Vật liệu xây dựng - Chương 7: Vữa xây dựng" trình bày khái niệm và phân loại vữa xây dựng; phân loại vữa xây dựng; nguyên liệu chế tạo vữa xây dựng; các tính chất chủ yếu của hỗn hợp vữa xây dựng; cường độ của vữa; tính toán cấp phối vữa.

   30 p vimaru 29/12/2020 171 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 3 Công tác cốt thép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Các loại cốt thép trong xây dựng, gia công cốt thép, lắp đặt cốt thép, một số hình ảnh về chi tiết và thiết bị gia công cốt thép.

   18 p vimaru 22/07/2022 29 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 4 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 4 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 4: Thi công đào, đắp và đầm đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Thi công đào đất thủ công, thi công đào đất bằng cơ giới, thi công đắp và đầm đất. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p vimaru 27/08/2022 23 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 2 Công tác cốp pha và giàn giáo. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Một số sự cố công trình liên quan cốp pha, giàn giáo, các yêu cầu đối với cốp pha, giàn giáo, phân loại cốp pha, cấu tạo cốp pha, giàn giáo và sàn công tác, tính toán thiết kế cốp pha, giàn giáo, nghiệm thu cốp pha...

   57 p vimaru 22/07/2022 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất): Chương 3 - Lương Hòa Hiệp

  Bài giảng môn "Kỹ thuật thi công (Phần 1: Công tác thi công đất) - Chương 3: Công tác chuẩn bị thi công đất" cung cấp cho người học các kiến thức: Công tác chuẩn bị thi công đất, chống vách đất hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   32 p vimaru 27/08/2022 26 0

 • Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - TS. Nguyễn Duy Long

  Bài giảng Kỹ thuật thi công (Phần 2): Chương 1 - Công tác bê tông đúc tại chỗ: Các khái niệm cơ bản. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Đặc điểm của bê tông và bê tông cốt thép, các dạng công tác thi công bê tông toàn khối. Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p vimaru 22/07/2022 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số