• Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 2 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 2 - Hệ phương trình tuyến tính" trình bày những nội dung chính sau đây: Định nghĩa hệ phương trình tuyến tính; Phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính; Định lý Kronecker-Capelli. Mời các bạn cùng tham khảo!

   14 p vimaru 27/03/2024 30 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 4 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 4 - Dạng toàn phương" trình bày những nội dung chính sau đây: Chéo hóa ma trận; Phép biến đổi tuyến tính; Giá trị riêng, vectơ riêng; Chéo hóa ma trận vuông; Chéo hóa trực giao ma trận đối xứng; Tính lũy thừa ma trận; Khái niệm dạng toàn phương; Xác định dấu của dạng toàn phương;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 27/03/2024 31 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 3 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 3 - Không gian vectơ" trình bày những nội dung chính sau đây: Khái niệm không gian vectơ; Không gian vectơ con; Tổ hợp tuyến tính; Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính; Cơ sở và số chiều; Tọa độ của một vectơ trong một cơ sở; Ma trận chuyển cơ sở;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   27 p vimaru 27/03/2024 31 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 5 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 5 - Giới hạn và liên tục của hàm một biến" trình bày những nội dung chính sau đây: Giới hạn của dãy số; Giới hạn của hàm số; Các khái niệm về hàm số liên tục; Hàm số liên tục đều;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   23 p vimaru 27/03/2024 46 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 6 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 6 - Đạo hàm và vi phân của hàm một biến" trình bày những nội dung chính sau đây: Đạo hàm cấp 1; Đạo hàm cấp cao; Áp dụng quy tắc L’Hospital để tính giới hạn; Xác định lý về giá trị trung bình; Công thức khai triển Taylor; Vi phân cấp 1; Vi phân cấp cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   33 p vimaru 27/03/2024 29 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 7 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 7 - Phép tính tích phân hàm một biến" trình bày những nội dung chính sau đây: Nguyên hàm và tích phân bất định; Tích phân xác định; Tích phân suy rộng loại 1; Tích phân suy rộng loại 2. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p vimaru 27/03/2024 31 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 8 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 8 - Phép tính vi phân hàm nhiều biến" trình bày những nội dung chính sau đây: Định nghĩa hàm hai biến; Giới hạn và liên tục; Đạo hàm riêng và vi phân toàn phần; Đạo hàm riêng cấp cao và vi phân toàn phần cấp cao;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   29 p vimaru 27/03/2024 30 0

 • Bài giảng Toán cao cấp: Chương 9 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng Toán cao cấp: Chương 9 - ThS. Lê Trường Giang

  Bài giảng "Toán cao cấp: Chương 9 - Phương trình vi phân" trình bày những nội dung chính sau đây: Phương trình vi phân cấp 1; Phương trình phân li biến số; Phương trình đẳng cấp; Phương trình tuyến tính cấp 1; Phương trình Bernoulli; Phương trình vi phân cấp 2;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   31 p vimaru 27/03/2024 27 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như biến cố ngẫu nhiên; khái niệm và các định nghĩa về xác suất; các công thức tính xác suất căn bản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p vimaru 27/03/2024 25 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như biến ngẫu nhiên; biến ngẫu nhiên rời rạc; biến ngẫu nhiên liên tục; kỳ vọng và phương sai; véctơ ngẫu nhiên rời rạc 2 chiều. Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 27/03/2024 17 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 4 Lý thuyết ước lượng, cung cấp cho người học những kiến thức như một số khái niệm cơ bản; sử dụng các thống kê mẫu để mô tả dữ liệu; ước lượng khoảng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/03/2024 16 0

 • Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 - TS. Phan Thị Hường

  Bài giảng Xác suất thống kê: Chương 3 Một số phân phối xác suất thông dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như các phân phối rời rạc; các phân phối liên tục; đinh lý giới hạn trung tâm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   76 p vimaru 27/03/2024 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru261380vi