• Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Quản trị cơ sở dữ liệu - ThS. Trịnh Hoàng Nam

  Bài giảng Cơ sở dữ liệu "Quản trị cơ sở dữ liệu" trình bày những nội dung cơ bản sau: Quản trị viên cơ sở dữ liệu, cơ chế xác thực, quản trị người dùng, quản trị quyền và vai trò, quản trị sao lưu và phục hồi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p vimaru 29/03/2017 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu tổng quan

  Mục tiêu của "Bài 1: Giới thiệu tổng quan" nhằm mô tả các ứng dụng cơ bản của tin học trong kinh tế; mô tả tính năng, đặc điểm cơ bản của một số phần mềm ứng dụng tiêu biểu (Excel, SPSS, E-Views, Stata). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   5 p vimaru 29/03/2017 5 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 2: Ứng dụng Excel giải quyết một số bài toán trong kinh tế. Bài học này sẽ giúp người học: Hiểu bài toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tối ưu trong kinh tế; sử dụng được phần mềm Excel để giải quyết bài toán dòng tiền, bài toán điểm hòa vốn, bài toán tối ưu trong kinh tế.

   15 p vimaru 29/03/2017 4 1

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 4: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Các phép biến đổi dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 4: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Các phép biến đổi dữ liệu

  Mục tiêu của bài 4 nhằm giúp người học hiểu được: Hiểu và áp dụng được các phương pháp biến đổi dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu; hiểu và áp dụng được các phương pháp xử lý lỗi phát sinh trong quá trình nhập liệu; tổ chức và làm việc nhóm xây dựng bảng câu hỏi khảo sát, tiến hành khảo sát, nhập và xử lý dữ liệu.

   15 p vimaru 29/03/2017 2 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 5: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Trình bày dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 5: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Trình bày dữ liệu

  Bài giảng bài 4 giúp người học hiểu và áp dụng được các phương pháp trình bày dữ liệu phù hợp với yêu cầu nghiên cứu, biết tổ chức và làm việc nhóm trình bày dữ liệu nghiên cứu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Các đại lượng thống kê mô tả, bảng kết hợp nhiều biến, trình bày kết quả bằng đồ thị. Mời tham khảo.

   15 p vimaru 29/03/2017 3 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 3: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Nhập môn với SPSS

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 3: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Nhập môn với SPSS

  Bài giảng "Bài 3 - Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Nhập môn với SPSS" nhằm giúp người học: Hiểu và áp dụng được quy trình phân tích dữ liệu nghiên cứu để giải quyết các bài toán thực tế; hiểu và sử dụng được phần mềm SPSS phục vụ cho phân tích dữ liệu nghiên cứu; tổ chức và làm việc nhóm xác định nội dung, mục tiêu đề tài.

   32 p vimaru 29/03/2017 5 0

 • Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu

  Bài giảng Tin học ứng dụng - Bài 6: Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - Phân tích dữ liệu. Nội dung chính trong chương này gồm có: Kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính, kiểm định trung bình tổng thể, phân tích phương sai, tương quan tuyến tính, hồi quy tuyến tính.

   38 p vimaru 29/03/2017 5 0

 • Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through governance, Risk Management, and Audit

  Securing an IT Organization through Governance, Risk Management, and Audit introduces two internationally recognized bodies of knowledge: Control Objectives for Information and Related Technology (COBIT 5) from a cybersecurity perspective and the NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (CSF). Emphasizing the processes directly related to governance, risk management, and audit, the book provides details of a...

   10 p vimaru 07/03/2017 8 0

 • SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  SDH/LT 03019 - Cloud computing networking : Theory, practice, and development

  Overview on cloud and networking. Network protocols. Network directory ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 11 0

 • SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  SDH/LT 03016 - Introduction to software engineering

  Introduction. Project management. Requirement ... Để tìm hiểu thêm, bạn đọc vui lòng liên hệ với Thư viện: Tổ Nghiệp vụ P. 213 nhà C6. Email: thuviendhhh@gmail.com.

   10 p vimaru 07/03/2017 7 1

 • SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  SDH/LT 03015 - Ethical IT innovation : A value-based system design approach

  Explaining how ubiquitous computing is rapidly changing our private and professional lives, Ethical IT Innovation: A Value-Based System Design Approach stands at the intersection of computer science, philosophy, and management and integrates theories and frameworks from all three domains. The book explores the latest thinking on computer ethics, including the normative ethical theories currently shaping the debate over the good and bad...

   10 p vimaru 07/03/2017 5 1

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 1

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành - Check your English vocabulary for computers and information technology: Phần 1

  Check your English vocabulary for computers and information technology là cuốn sách từ vựng tiếng Anh dành có những ai chuyên ngành máy tính và công nghệ thông tin. Cuốn sách giúp bạn có một lượng tốt trong chuyên ngành để phát triển công việc tốt trong môi trường sử dụng Anh ngữ. Mời các bạn tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   96 p vimaru 24/02/2017 8 3