• QCVN 90:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ipv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng

  QCVN 90:2015/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ipv6 đối với thiết bị định tuyến biên khách hàng

  QCVN 90:2015/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tài liệu RFC 7084 của Nhóm đặc trách về kỹ thuật Internet (IETF). QCVN 90:2015/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BTTTT ngày 21 tháng 7 năm 2015.

   14 p vimaru 31/01/2020 63 1

 • QCVN 108: 2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

  QCVN 108: 2016/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phao chỉ báo vị trí cá nhân hoạt động trên băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

  QCVN 108:2016/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 152-1 của Viện Tiêu chuẩn viễn thông châu Âu (ETSI) và tài liệu C/S T.001, C/S T.007, C/S G.005, C/S T.012 tổ chức Cospas-Sarsat. QCVN 108:2016/BTTTT do Công ty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ thẩm định và trình duyệt, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành...

   46 p vimaru 31/01/2020 75 1

 • QCVN 115:2017/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

  QCVN 115:2017/BTTTT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình

  QCVN 115:2017/BTTTT quy định về mức âm lượng và mức đỉnh thực cực đại của tín hiệu âm thanh trong các chương trình truyền hình được truyền dẫn, phát sóng truyền hình tại Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng đối với truyền dẫn, phát sóng truyền hình qua mạng Internet.

   33 p vimaru 31/01/2020 69 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng sàn nâng tàu áp dụng cho sàn nâng tàu được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   16 p vimaru 31/01/2020 67 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 58:20113/BGTVT về hệ thống chuông lặn áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo hệ thống chuông lặn của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   19 p vimaru 31/01/2020 70 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 48:2012/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các giàn di động trên biển sử dụng cho mục đích thăm dò, khai thác dầu khí trên biển hoạt động ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội...

   31 p vimaru 31/01/2020 129 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 59:2013/BGTVT áp dụng cho việc kiểm tra và chế tạo các hệ thống làm lạnh hàng của các tàu biển được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p vimaru 31/01/2020 70 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-21:2015/BNNPTNT áp dụng trong chế tạo, lắp đặt, kiểm tra và sử dụng các trang thiết bị an toàn trên tàu cá có chiều dài từ 12 m trở lên hoặc lắp máy chính có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên (sau đây gọi là “tàu cá”) do Đăng kiểm tàu cá Việt Nam (sau đây gọi là “Đăng kiểm”) giám sát, phân cấp.

   26 p vimaru 31/01/2020 62 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 69:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, các yêu cầu về quản lý đối với các hệ thống đường ống biển sử dụng để vận chuyển riêng lẻ hoặc hỗn hợp các chất hyđrô cácbon ở trạng thái lỏng hoặc khí, như dầu thô, các sản phẩm của dầu, các loại khí và các chất lỏng khác trong...

   38 p vimaru 31/01/2020 77 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 55:2013/BGTVT về về phân cấp và đóng ụ nổi áp dụng cho ụ nổi được Cục Đăng kiểm Việt Nam kiểm tra và phân cấp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   20 p vimaru 31/01/2020 68 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 70:2014/BGTVT quy định các yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường và yêu cầu về quản lý đối với các kho chứa nổi sử dụng cho mục đích sản xuất, chứa và xuất dầu trong hoạt động dầu khí ở nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ...

   42 p vimaru 31/01/2020 70 1

 • Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT

  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 79:2014/BGTVT quy định kỹ thuật đối với hệ thống sơn tín hiệu trên đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay tại cảng hàng không dân dụng Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p vimaru 31/01/2020 86 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số