• Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 1

  "Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mở đầu về kỹ thuật đọc nhanh; Các đặc điểm của quá trình đọc; Các cơ sở khoa học của kỹ thuật đọc nhanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 28/03/2024 39 1

 • Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhìn, hiểu và nhớ; Các bài tập chủ yếu để luyện đọc nhanh; Luyện đọc nhanh như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p vimaru 28/03/2024 36 1

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Tâm lý học đại cương" trình bày các nội dung: Nhập môn tâm lý học, hoạt động - giao tiếp, sự hình thành và phát triển tâm lý, ý thức; hoạt động nhận thức. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   145 p vimaru 27/02/2024 65 0

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Giáo trình Tâm lý học đại cương (Tái bản lần thứ hai): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Tâm lý học đại cương" trình bày các nội dung: Đời sống tình cảm, ý chí, nhân cách. Cuối mỗi chương có phần tóm tắt kiến thức vừa mang tính gợi mở nghiên cứu vừa định hướng cho việc ôn tập nội dung trọng tâm, đáp ứng đa dạng các hình thức đánh giá.

   84 p vimaru 27/02/2024 57 0

 • Giáo trình Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 2

  Giáo trình Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên" sẽ giúp các bạn biết cách làm thế nào để giỏi kỹ năng mềm; Rèn luyện phẩm chất thái độ; Biết cách lập kế hoạch học tập thời sinh viên;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/02/2024 63 0

 • Giáo trình Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 1

  Giáo trình Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 1

  Giáo trình "Phương pháp học đại học và kỹ năng lập chiến lược phát triển thời sinh viên: Phần 1" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Sự khác nhau giữa môi trường THPT và đại học; Xác định nghề nghiệp sẽ làm trước khi bắc đầu mọi thức ở bậc đại học; Ba mảng nội dung học tập thời đại học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p vimaru 27/02/2024 59 0

 • Giáo trình Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 1" có nội dung chính gồm 2 chương. Chương 1: Cách mở đầu và kết thúc ấn tượng; Chương 2: Ba bước xây dựng một dàn bài đắt giá. Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p vimaru 27/02/2024 73 1

 • Giáo trình Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng diễn đạt ý tưởng và thuyết trình trong công việc: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ năng diễn đạt ý tưởng" tiếp tục trình bày nội dung 3 chương còn lại. Chương 3: Phương pháp diễn đạt thú vị; Chương 4: Một số loại thuyết trình cá biệt; Chương 5: Ứng xử thông minh các tình huống phát sinh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p vimaru 27/02/2024 74 1

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 1

  Giáo trình "Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 1" có nội dung chính gồm 2 chương. Chương 1: Để chiến thắng trên bàn đàm phán; Chương 2: Cách phản biện trong cuộc tranh luận. Mời các bạn cùng tham khảo!

   57 p vimaru 27/02/2024 65 1

 • Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ năng tư duy phản biện và đàm phán, thuyết phục" tiếp tục cung cấp tới các bạn nội dung kiến thức về: Nội hàm kỹ năng và cách rèn luyện kỹ năng tư duy phản biện; Khái niệm tư duy phê phán; Khái niệm kỹ năng tư duy phê phán;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p vimaru 27/02/2024 65 1

 • Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: điều kiện tự nhiên gần Lý Sơn với đại dương thế giới và biển đảo Việt Nam; lược sử khai sáng gần phát triển nghề biển của Đảo Lý Sơn với bảo vệ chủ quyền quốc gia trên dải Hoàng Sa của biển đông. Mời các bạn cùng tham...

   60 p vimaru 29/08/2023 164 0

 • Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Ebook Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Cuốn sách "Đảo Lý Sơn với Đại dương và biển đảo Việt Nam" Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phát triển kinh tế gành quanh đảo Lý Sơn; phát triển kinh tế biển ở đảo Lý Sơn; chiến lược phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

   91 p vimaru 29/08/2023 142 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru276020vi