• Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu động cơ diesel; Nguyên lý làm việc của động cơ diesel; Kết cấu phần tĩnh; Kết cấu phần động của động cơ diesel; Cơ cấu phân phối khí; Hệ thống bôi trơn; Hệ thống làm mát; Hệ thống nhiên liệu; Hệ thống khởi động-đảo chiều; Động cơ diesel thấp tốc;... Mời các...

   192 p vimaru 24/10/2022 91 21

 • Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 2

  Ebook Động cơ Diesel tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Động cơ Diesel tàu thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Lý thuyết quá trình làm việc của động cơ diesel; Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong; Quá trình làm việc của động cơ diesel; Quá trình trao đổi khí ở động cơ diesel hai kỳ; Tăng áp cho động cơ; Đặc tính động cơ diesel tàu thủy. Mời...

   160 p vimaru 24/10/2022 24 3

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 1

  Cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" nêu lên các chế độ khai thác ổn định của động cơ máy chính tàu thủy, các chế độ làm việc không ổn định như chế độ khởi động, chế độ làm việc khi sóng to, gió lớn. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   58 p vimaru 24/10/2022 32 1

 • Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Ebook Chế độ làm việc của điêden tàu thủy: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Chế độ làm việc của điêden tàu thủy" cung cấp cho người đọc các nội dung: Các chế độ làm việc không ổn định của động cơ chính tàu thủy, tối ưu hóa chế độ làm việc của Điêden lai chân vịt biến nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   65 p vimaru 24/10/2022 23 1

 • Ebook Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao): Phần 1

  Ebook Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao)" giới thiệu tới người đọc các nội dung hai chương đầu bao gồm: Chẩn đoán cảm biến nhiệt độ cảm biến cánh bướm ga, biến áp suất MAP và MAF. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   44 p vimaru 24/10/2022 19 1

 • Ebook Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao): Phần 2

  Ebook Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao): Phần 2

  Cuốn sách "Chẩn đoán cảm biến động cơ (Phần nâng cao)" được biên soạn rất dễ hiểu và thực hành được ngay, bao gồm nhiều kinh nghiệm thực tế mà nhiều thợ máy đã từng trải qua. Từ đó, bạn có cơ sở để đưa ra quyết định đúng đắn khi kiểm tra, chẩn đoán và sửa chữa các hệ thống do điện toán điều khiển. Phần 2 cuốn sách trình bày...

   32 p vimaru 24/10/2022 15 0

 • Ebook Khai thác động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác động lực tàu thủy: Phần 1

  Cuốn sách "Phương pháp khai thác động lực tàu thủy" giới thiệu với độc giả những chế độ khai thác thực tế, phân tích những yếu tố có ảnh hưởng tới sự hoạt động của động cơ, nêu và phân tích những cơ sở lý luận có tính cơ bản cho phép khai thác hệ động lực an toàn và có hiệu quả kinh tế.

   161 p vimaru 24/10/2022 24 1

 • Ebook Khai thác động lực tàu thủy: Phần 2

  Ebook Khai thác động lực tàu thủy: Phần 2

  Ebook Khai thác động lực tàu thủy: Phần 2 cung cấp cho người đọc các nội dung: Ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới quá trình công tác của động cơ, tổn thất nhiệt và phương pháp tận dụng, thiết bị tận dụng nhiệt thông dụng trên tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   103 p vimaru 24/10/2022 20 1

 • Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 1

  Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 1

  Cuốn sách "Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Thủy điện ở Việt Nam; Tình hình phát điện thủy điện ở Việt Nam hiện nay; Vai trò của phát điện thủy điện trong hệ thống điện Việt Nam; Phân loại và cấu tạo tua-bin nước; Công nghệ chế tạo tua-bin nước; Hư hại bề mặt kim loại trong...

   108 p vimaru 24/10/2022 14 1

 • Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 2

  Ebook Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tài liệu chuyên đề bảo dưỡng, sửa chữa tua-bin nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kiểm tra không phá hủy; Các hỏng hóc tua-bin nước; Tham khảo về rơ-le bảo vệ cho tua-bin nước. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   98 p vimaru 24/10/2022 12 0

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kết cấu thép, vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép, liên kết, dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p vimaru 24/10/2022 22 1

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về giàn thép; tính toán giàn; cấu tạo và tính toán nút giàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p vimaru 24/10/2022 24 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số