• Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 3 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 3 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 3 - Các điều kiện tạo hình bề mặt khi gia công" được biên soạn với các nội dung chính sau: Điều kiện cần khi tạo hình bề mặt bằng dụng cụ cắt; Điều kiện đủ khi tạo hình bề mặt bằng dụng cụ cắt; Hiện tượng cắt lẹm; Xác định các điểm đặc biệt;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   20 p vimaru 28/02/2023 13 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 2 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 2 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 2 - Bề mặt khởi thủy & các phương pháp xác định bề mặt khởi thủy" được biên soạn với các nội dung chính sau: Bề mặt khởi thủy & đường đặc tính; Phương pháp đồ thị xác định mặt khởi thủy; Phương pháp xác định mặt khởi thuỷ K bằng giải tích; Phương pháp động học xác định mặt khởi...

   41 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 4 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 4 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 4 - Đặc điểm công nghệ chế tạo dụng cụ & các giai đoạn chế tạo dụng cụ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm công nghệ chế tạo dụng cụ cắt; Các giai đoạn chế tạo dụng cụ cắt; Xác định lượng dư gia công. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   14 p vimaru 28/02/2023 12 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 6 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 6 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 6 - Các nguyên công cơ bản tạo hình dụng cụ trước nhiệt luyện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Chọn chuẩn và các nguyên công tạo chuẩn; Các nguyên công tạo hình các bề mặt kết cấu; Các nguyên công tạo hình mặt khởi thủy của dụng cụ cắt; Các nguyên công tạo hình mặt trước;... Mời...

   27 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 5 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 5 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 5 - Các nguyên công tạo phôi dụng cụ" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm phôi dụng cụ & những yêu cầu đối với vật liệu phôi; Các loại phôi; Gia công chuẩn bị phôi. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   18 p vimaru 28/02/2023 12 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương mở đầu - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương mở đầu - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Bài mở đầu - Hình học bề mặt" được biên soạn với các nội dung chính sau: Giới thiệu chung về hình học bề mặt; Tìm hiểu về bề mặt cơ bản; Khái quát về các bề mặt tự do. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng tại đây!

   10 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 1 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 1 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 1 - Động học gia công và động học tạo hình" được biên soạn với các nội dung chính sau: Động học gia công gồm: chuyển động cắt chính, chuyển động cắt chính, chuyển động phụ; Các nhóm động học tạo hình bao gồm: nhóm bậc 0, nhóm bậc 1, nhóm bậc 2, nhóm bậc 3. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết...

   10 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 7 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 7 - Bùi Ngọc Tuyên

  Bài giảng "Công nghệ tạo hình dụng cụ: Chương 7 - Các nguyên công cơ bản tạo hình dụng cụ sau nhiệt luyện" được biên soạn với các nội dung chính sau: Đặc điểm quá trình tạo hình dụng cụ sau nhiệt luyện; Các nguyên công mài mặt chuẩn và mài các bề mặt kết cấu; Các nguyên công mài sắc mặt sau. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết bài giảng...

   14 p vimaru 28/02/2023 10 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đông

  Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 0 - TS. Nguyễn Thành Đông

  Bài giảng "Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 0 - Giới thiệu về Laser" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Tìm hiểu về Laser; Sự ra đời và phát triển của Laser; Ứng dụng của Laser. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

   37 p vimaru 28/02/2023 9 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 5 - Đo biên dạng bề mặt chi tiết

  Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 5 - Đo biên dạng bề mặt chi tiết

  Bài giảng "Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 5 - Đo biên dạng bề mặt chi tiết" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Đo độ nhám bề mặt chi tiết; Đo biên dạng tế vi bề mặt chi tiết; Đo biên dạng chi tiết bằng phương pháp quét tia laser. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

   50 p vimaru 28/02/2023 11 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 4 - Các phương pháp đo lường độ dài bằng Laser

  Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 4 - Các phương pháp đo lường độ dài bằng Laser

  Bài giảng "Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 4.2 - Các phương pháp đo lường độ dài bằng Laser" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Đo chính xác độ dài bằng giao thoa kế laser; Đo kích thước lớn; Đo khoảng cách lớn bằng xung laser; Đo kích thước lớn bằng phương pháp di pha; Đo biến thiên khoảng cách theo phương pháp tam giác lượng....

   24 p vimaru 28/02/2023 8 0

 • Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 6 - Đo các thông số trên máy công cụ

  Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 6 - Đo các thông số trên máy công cụ

  Bài giảng Kỹ thuật Laser trong chế tạo cơ khí: Chương 6 - Đo các thông số trên máy công cụ" được biên soạn bao gồm các nội dung chính sau: Thiết bị đo laser kiểu đo động hai tần số; Kiểm tra độ chính xác dịch chuyển trên các máy gia công CNC; Đo kiểm tra các thông số sai lệch khác của chuyển động của các bộ phận máy bằng maý đo HP5529A. Mời các...

   22 p vimaru 28/02/2023 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số