• Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải

  Bài giảng Kỹ thuật lập trình C - ĐH Hàng Hải trình bày các kiến thức về các khái niệm ngôn ngữ C, các câu lệnh điều khiển của C, hàm, mảng và kiểu dữ liệu có cấu trúc, đồ họa trong C,... Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   102 p vimaru 26/07/2017 21 7

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 1 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 1 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 1: Giới thiệu chung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm xử lý ảnh, các vấn đề của xử lý ảnh, giới thiệu một số ứng dụng của xử lý ảnh, matrix và vector, một số khái niệm cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   14 p vimaru 26/04/2017 9 6

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 3: Cải thiện và phục hồi ảnh (p2)" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Cải thiện ảnh trên miền tần số, phép biến đổi Fourier, ý nghĩa phổ biên độ và phổ pha, tương quan giữa miền không gian và miền tần số,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   37 p vimaru 26/04/2017 5 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Xử lý ảnh - Chương 5: Trích chọn đặc trưng trong ảnh" cung cấp cho người đọc các nội dung: Đặc trưng về màu sắc, đặc trưng về kết cấu ảnh, đặc trưng về hình dạng, một số đặc trưng cục bộ bất biến, Mời các nội dung.

   31 p vimaru 26/04/2017 6 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 3 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 3: Cải thiện và phục hồi ảnh" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các kiến thức: Cải thiện ảnh (xử lý trên miền không gian, các phép biến đổi ảnh dựa trên điểm ảnh, một số phép xử lý cơ bản dựa trên điểm ảnh, phép biến đổi âm bản ảnh,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   103 p vimaru 26/04/2017 4 1

 • Bài giảng Bài tập lớn xử lý ảnh - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Bài tập lớn xử lý ảnh - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng "Bài tập lớn xử lý ảnh" do Hoàng Văn Hiệp biên soạn cung cấp cho sinh viên các bài tập và yêu cầu đối với các bài tập trong môn học xử lý ảnh như: Image matching, face detection, extract face sequences from video,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p vimaru 26/04/2017 10 2

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức về: Phân vùng ảnh dựa trên ngưỡng, lấy ngưỡng cứng, ảnh hưởng của độ sáng, lấy ngưỡng toàn cục,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p vimaru 26/04/2017 7 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 2 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 2 - Hoàng Văn Hiệp

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 2: Thu nhận, số hóa ảnh" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Hệ thống thị giác và sự cảm nhận ảnh, cảm nhận và biểu diễn màu sắc, số hóa ảnh, biểu diễn ảnh số, mối quan hệ giữa các điểm ảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p vimaru 26/04/2017 6 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 4 - Hoàng Văn Hiệp (p1)

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 4: Phân vùng ảnh (p1)" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp phân vùng dựa trên biên (phát hiện sự không liên tục (biến đổi bất thường), các phương pháp nối biên, các phương pháp làm mảnh đường biên đến 1 pixel). Mời các bạn cùng tham khảo.

   31 p vimaru 26/04/2017 4 1

 • Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng Xử lý ảnh: Chương 5 - Hoàng Văn Hiệp (p2)

  Bài giảng "Xử lý ảnh - Chương 5: Trích chọn đặc trưng trong ảnh (p2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm ma trận và vector, các phép tính trong ma trận, không gian vector (vector spaces), quan hệ giữa 2 vector,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   34 p vimaru 26/04/2017 5 1

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 2 - Th.S Dương Thành Phết

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Lab 2 - Th.S Dương Thành Phết

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Lab 2 giới thiệu đối tượng trong Alice. Các nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Khái niệm về đối tượng, đối tượng trong Alice, điều khiển đối tượng trong Alice, phương thức trong Alice, các loại phương thức, phương thức có tham số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vimaru 26/04/2017 2 0

 • Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Hướng dẫn bài tập 1 - Th.S Dương Thành Phết

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin: Hướng dẫn bài tập 1 - Th.S Dương Thành Phết

  Bài giảng Nhập môn Công nghệ thông tin - Hướng dẫn bài tập 1 hướng dẫn người học cách tạo ra một đoạn phim hoạt hình ngắn trong Alice. Nội dung chính của bài giảng sẽ hướng dẫn chi tiết 13 bước tạo phim trong chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm chi tiết.

   17 p vimaru 26/04/2017 18 0