• Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 1: Kiến thức cơ bản về Gạch không nung, chính sách và tiêu chuẩn gồm 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến thức cơ bản về gạch không nung; Chính sách phát triển vật liệu xây không nung; Tiêu chuẩn, quy chuẩn về vật liệu xây không nung.

   100 p vimaru 29/09/2021 9 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 2: Thi công nghiệm thu khối xây bằng vật liệu không nung gồm có 3 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan và kinh nghiệm; Hướng dẫn thi công và nghiệm thu công trình sử dụng gạch không nung; Tổng kết các kết quả thiết kế thi công nghiệm thu gạch không nung.

   96 p vimaru 29/09/2021 11 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 3: Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 3: Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 3: Công nghệ sản xuất gạch bê tông khí chưng áp (AAC) gồm 4 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về bê tông khí chưng áp; Nguyên vật liệu chế tạo bê tông khí chưng áp; Hướng dẫn thiết kế tính toán lý thuyết thành phần chế tạo bê tông khí chưng áp; Công nghệ sản xuất gạch...

   46 p vimaru 29/09/2021 10 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 4: Công nghệ sản xuất gạch bê tông gồm có 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về gạch bê tông; Nguyên liệu cho sản xuất gạch bê tông; Hướng dẫn thiết kế, tính toán thành phần vật liệu cho sản xuất gạch bê tông; Công nghệ sản xuất gạch bê tông; Vận hành thiết bị công...

   88 p vimaru 29/09/2021 12 0

 • Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 5: Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn cho các dự án gạch không nung ở Việt Nam

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 5: Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn cho các dự án gạch không nung ở Việt Nam

  Tài liệu đào tạo về Gạch không nung - Mô đun 5: Lập dự án đầu tư và hồ sơ vay vốn cho các dự án gạch không nung ở Việt Nam gồm 5 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Sự cần thiết của việc lập dự án đầu tư; Trình tự đầu tư xây dựng quy trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư; Hệ thống văn bản quy phạm pháp...

   66 p vimaru 29/09/2021 12 0

 • Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 1

  Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 1

  Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Máy nghiền vật liệu, máy phân loại và rửa vật liệu, máy và thiết bị sản xuất xi măng, máy trộn hỗn hợp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   257 p vimaru 31/08/2021 39 1

 • Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 2

  Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 2

  Ebook Máy và thiết bị sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng: Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Máy và thiết bị trong sản xuất cấu kiện bê tông cốt thép, máy và thiết bị phụ trợ, công nghệ và thiết bị sản xuất gạch. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   176 p vimaru 31/08/2021 41 1

 • Ebook Cấp khí đốt: Phần 1

  Ebook Cấp khí đốt: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Cấp khí đốt" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung về khí đốt, các tính chất hóa lý và tính chất cháy của khí đốt thiên nhiên và khí đốt hóa lỏng, xử lý vận chuyển và trữ khí đốt,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   114 p vimaru 31/07/2021 51 1

 • Ebook Cấp khí đốt: Phần 2

  Ebook Cấp khí đốt: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Cấp khí đốt" cung cấp cho người học các kiến thức: Tính toán thủy lực hệ thống cấp khí đốt, hóa hơi khí hóa lỏng và thiết bị hóa hơi - trạm điều áp khí, thiết bị điều áp khí và bộ điều áp,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   170 p vimaru 31/07/2021 37 1

 • Ebook Các bảng tính toán thủy lực

  Ebook Các bảng tính toán thủy lực

  Ebook Các bảng tính toán thủy lực cung cấp cho người học những kiến thức như: Công thức tính toán và cấu trúc bảng; Các bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng thép và gang thường; Bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng nhựa tổng hợp; Bảng tính toán thủy lực cho ống cấp nước bằng thủy tinh;...

   126 p vimaru 30/06/2021 24 1

 • Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ

  Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ

  Ebook Chống cháy cho gỗ và vật liệu gỗ cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận; Quá trình nhiệt giải của gỗ và cơ chế chống cháy; Đặc tính cháy của gỗ và vật liệu gỗ; Chất chống cháy và phương pháp xử lý chống cháy; Kiểm tra và đánh giá hiệu quả chống cháy.

   124 p vimaru 30/06/2021 30 1

 • Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa

  Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa

  Ebook Vật liệu compozit gỗ nhựa cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu vật liệu compozit; Nguyên liệu sản xuất vật liệu compozit gỗ nhựa; Công nghệ sản xuất compozit gỗ nhựa; Tính chất compozit gỗ nhựa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   94 p vimaru 30/06/2021 27 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số