• Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 1

  Cuốn sách là tập hợp các bài viết về phát hiện, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia xây dựng, bảo vệ công trình giao thông. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách ngay sau đây.

   112 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Ebook Những tấm gương điển hình trong phong trào xây dựng công trình giao thông nông thôn, miền núi: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu một số tấm gương hiến đất làm đường điển hình như chiến công của 4 lão nông trên dòng sông bến hải, ông Sáu giao thông ở làng Cà Ná, phong trào hiến đất của phụ nữ Hồng Minh.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   147 p vimaru 28/11/2022 1 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 1, you find clear explanations of: Why green infrastructure? The green infrastructure approach : principles from past to present; The benefits of a green infrastructure approach; Where do we begin? The basics of network design.

   155 p vimaru 28/11/2022 0 0

 • Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  Ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2

  In ebook Green infrastructure: Linking landscapes and communities - Part 2, you find clear explanations of: The implementation quilt: matching available resources to network needs; Management and stewardship; Building support for green infrastructure; Making it happen.

   169 p vimaru 28/11/2022 1 0

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương về kết cấu thép, vật liệu và sự làm việc của kết cấu thép, liên kết, dầm thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   245 p vimaru 24/10/2022 23 1

 • Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, ebook Kết cấu thép: Cấu kiện cơ bản - Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: đại cương về giàn thép; tính toán giàn; cấu tạo và tính toán nút giàn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   72 p vimaru 24/10/2022 25 3

 • Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 1

  Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 1

  Cuốn sách "Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1)" được biên soạn với 12 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm 5 chương với những nội dung sau: Chương 1 mở đầu, chương 2 sơ lược về mô hình vật liệu, chương 3 mô hình đàn hồi tuyến tính hoàn toàn dẻo, chương 4 mô hình Hoek Brown, chương 5 mô hình đá địa tần...

   42 p vimaru 24/10/2022 9 2

 • Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 2

  Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 2

  Ebook Mô hình đất nền địa kỹ thuật ứng dụng trong Plaxis Software (Tập 1): Phần 2 gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể sau: Chương 6 mô hình tăng bền dần, tăng bền dần đẳng hướng; chương 7 mô hình tăng bền dần với độ cứng biến dạng nhỏ, chương 8 mô hình đất yếu (SS - Soft soil model), chương 9 mô hình Soft soil từ biến, chương 10 mô hình...

   48 p vimaru 24/10/2022 9 2

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1

  Cuốn sách Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng gồm có 5 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có 3 chương, cung cấp cho người đọc những kiến thức về: Tình hình ứng dụng kết cấu bê tông ứng lực trước trong công trình xây dựng; hệ kết cấu dầm sàn bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng; tính toán kết cấu...

   91 p vimaru 24/10/2022 9 0

 • Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2

  Ebook Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 2 cung cấp một số ví dụ tính toán như: Tính toán thiết kế sàn phẳng không dầm, tầng điển hình chung cư 17 tầng; tính toán dầm bản rộng trong sàn; tính toán dầm khung vượt nhịp (dầm chuyển) trong nhà nhiều tầng; yêu cầu kỹ thuật thi công kết cấu bê tông ứng lực trước căng...

   73 p vimaru 24/10/2022 7 0

 • Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 1

  Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 1

  Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 tổng quát, chương 2 tải trọng tác dụng lên nhà khung tiền chế, chương 3 trạng thái giới hạn II của nhà khung tiền chế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   125 p vimaru 24/10/2022 7 0

 • Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 2

  Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 2

  Ebook Thiết kế nhà thép tiền chế theo quy phạm Hoa Kỳ AISC 2005, ASD & LRSD: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 4 ổn định của khung thép, chương 5 thiết kế chi tiết dựa theo AISC M 2005, chương 6 thiết kế liên kết, chương 7 hệ kết cấu nhà khung thép tiền chế.

   132 p vimaru 24/10/2022 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số