• Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số khái niệm cơ bản về cây xanh đô thị; phương pháp quy hoạch và thiết kế cây xanh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2

  Giáo trình Cây xanh đô thị: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: quy trình triển khai vấn đề phát triển cây xanh đô thị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p vimaru 31/01/2023 2 1

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Các thí nghiệm về xi măng, các thí nghiệm về cốt liệu dùng cho bê tông xi măng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p vimaru 28/11/2022 27 0

 • Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Giáo trình Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình "Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu xây dựng" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: phân tích thành phần hạt cát - đá; tính toán cấp phối bê tông xi măng; phương pháp lấy mẫu, đúc bảo dưỡng mẫu và khoan lấy mẫu; xác định độ dẻo của hỗn hợp bê tông nặng; xác định cường độ chịu nén của bê tông năng theo phương...

   42 p vimaru 28/11/2022 24 0

 • Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Tài liệu "Độ chính xác trắc địa cần thiết trong xây dựng" cung cấp cho sinh viên những nội dung về: độ chính xác trắc đỊa cần thiết trong xây dựng; tính độ chính xác cần thiết trắc địa từ dung sai xây dựng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo nguyên tắc cân bằng ảnh hưởng; xác định độ chính xác trắc địa cần thiết theo...

   48 p vimaru 28/11/2022 9 0

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 1 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" có nội dung thời lượng 30 tiết viết về một số vấn đề cốt lõi của ngành Trắc địa cần thiết cho xây dựng công trình. Đối tượng phục vụ của tài liệu này là sinh viên ngành xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam trình độ cử nhân, có năng lực thực hành....

   98 p vimaru 28/11/2022 16 1

 • Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên

  Giáo trình "Trắc địa xây dựng 2 - PGS.TS. Phạm Văn Chuyên" là tài liệu phục vụ cho sinh viên ngành kỹ thuật xây dựng đang được đào tạo theo khung trình độ quốc gia Việt Nam thuộc bậc 6 với trình độ cử nhân có năng lực thực hành của các chuyên ngành: Địa kĩ thuật công trình và kỹ thuật môi trường; Kĩ thuật trắc địa và địa tin học; Kết cấu...

   139 p vimaru 28/11/2022 18 1

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm" cung cấp cho học viên những nội dung về: tổng quan về quy hoạch hệ thống công trình ngầm trong mỏ; thiết kế quy hoạch cấu tạo giếng đứng; thiết kế quy hoạch cấu tạo lò bằng và lò nghiêng; thiết kế quy hoạch cấu tạo sân giếng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p vimaru 28/11/2022 13 1

 • Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 2

  Giáo trình Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Quy hoạch và thiết kế cấu tạo công trình ngầm" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thiết kế quy hoạch cấu tạo hầm trạm trong sân giếng; thiết kế quy hoạch đường hầm đường sắt; thiết kế quy hoạch đường hầm ô tô; thiết kế quy hoạch hệ thống tàu điện ngầm thành phố;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   114 p vimaru 28/11/2022 15 1

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác xây dựng các công trình ngầm; kết cấu chống giữ công trình ngầm; kết cấu chống bằng bê tông, bê tông cốt thép liền khối;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   109 p vimaru 28/11/2022 16 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 1: Phần 2

  Phần 2 của giáo trình "Xây dựng công trình ngầm 1" tiếp tục cung cấp cho học viên những nội dung về: thi công công trình ngầm tiết diện nhỏ; thi công công trình ngầm trong đất đá rắn đồng nhất; đào các hầm trạm và ngã ba; đào hầm trong đất đá mềm đồng nhất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p vimaru 28/11/2022 13 0

 • Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2

  Giáo trình Xây dựng công trình ngầm 2 có kết cấu gồm ... chương, cung cấp cho học viên những kiến thức về: tổng quan xây dựng hầm; thi công công trình ngầm bằng phương pháp lộ thiên; thi công công trình ngầm tiết diện lớn và cực lớn bằng phương pháp ngầm; thi công hầm bằng máy; thi công hầm bằng phương pháp hạ dần và thả chìm;... Mời các bạn...

   178 p vimaru 28/11/2022 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số