• Bài giảng Máy vô tuyến điện hàng hải: Phần 2

  Bài giảng Máy vô tuyến điện hàng hải: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng "Máy vô tuyến điện hàng hải" cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 6 - Thông số của radar; Chương 7 - Mục tiêu, ảnh trên màn hình radar; Chương 8 - Các khối cơ bản của radar hàng hải; Chương 9 - Chế độ định hướng và chuyển động; Chương 10 - Nguyên lý hoạt động thiết bị ARPA; Chương 11 - Ứng...

   70 p vimaru 30/10/2023 185 2

 • Bài giảng Tin học ứng dụng (Tin học hàng hải) - Phạm Anh Tuấn

  Bài giảng Tin học ứng dụng (Tin học hàng hải) - Phạm Anh Tuấn

  Bài giảng Tin học ứng dụng (Tin học hàng hải) trình bày những nội dung gồm: giới thiệu cơ bản về phần mềm Microsoft Office và chương trình Excel; lý thuyết bài toán xác định độ lệch còn lại của la bàn từ và ứng dụng Excel để giải bài toán; lý thuyết bài toán xác định khoảng cách và hướng đi giữa hai điểm trên trái đất, lập tuyến hành trình...

   51 p vimaru 30/10/2023 145 1

 • Bài giảng Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Bài giảng Điều động tàu: Phần 1 - Nguyễn Viết Thành

  Phần 1 của tập bài giảng "Điều động tàu" cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 1 - Tính năng điều động tàu; Chương 2 - Các yếu tố ảnh hưởng tới đặc tính điều động tàu; Chương 3 - Sử dụng neo trong điều động;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   92 p vimaru 30/10/2023 130 2

 • Bài giảng Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Bài giảng Điều động tàu: Phần 2 - Nguyễn Viết Thành

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tập bài giảng "Điều động tàu" cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Chương 4 - Xử lý và điều động tàu trong các tình huống đặc biệt; Chương 5 - Điều động tàu vào ra cầu cảng và buộc, rời, phao; Chương 6 - Điều động tàu trên biển; Chương 7 - Lai dắt trên biển;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung...

   183 p vimaru 30/10/2023 139 2

 • Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 1

  Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 1

  Phần 1 của giáo trình "Xếp dỡ hàng hóa" gồm những nội dung sau: Chương 1 - Hàng hóa trong vận tải biển; Chương 2 - Phương thức vận chuyển một số loại hàng trong vận tải biển; Chương 3 - Sơ đồ xếp hàng tàu hàng khô;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p vimaru 30/10/2023 124 1

 • Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 2

  Giáo trình Xếp dỡ hàng hóa: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình "Xếp dỡ hàng hóa" gồm những nội dung sau: Chương 4 - Vận chuyển hàng rời; Chương 5 - Vận chuyển hàng nguy hiểm; quy định về phân bổ hàng nguy hiển trên tàu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p vimaru 30/10/2023 76 0

 • Ebook Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Ebook Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Phần 1

  Phần 1 của cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005" trình bày về: Phần thứ nhất - Nội dung cơ bản của Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005; Phần thứ hai - Hỏi đáp về Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p vimaru 30/10/2023 65 0

 • Ebook Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Ebook Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách "Tìm hiểu Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005" trình bày về: Phần thứ ba - Toàn văn Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Bộ luật này quy định về hoạt động hàng hải, bao gồm các quy định về tàu biển, thuyền bộ, cảng biển, luồng hàng hải, vận tải biển, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, phòng ngừa ô...

   142 p vimaru 30/10/2023 109 0

 • Bài giảng Bảo hiểm hàng hải (Marine insurance) - Nguyễn Xuân Phương

  Bài giảng Bảo hiểm hàng hải (Marine insurance) - Nguyễn Xuân Phương

  Bài giảng Bảo hiểm hàng hải (Marine insurance) cung cấp cho sinh viên những nội dung kiến thức về: rủi ro và các tổn thất trong bảo hiểm hàng hải; nguyên tắc trong bảo hiểm hàng hải; bảo hiểm thân tàu, hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, bảo hiểm trách nhiệm dân sự (P and I); bảo hiểm tiền cước, biện hộ và phạt lưu trì (FD & D);...

   25 p vimaru 30/10/2023 108 1

 • Bài giảng Công ước quốc tế về kỹ thuật hàng hải (International convention for Marine engineering)

  Bài giảng Công ước quốc tế về kỹ thuật hàng hải (International convention for Marine engineering)

  Bài giảng Công ước quốc tế về kỹ thuật hàng hải (International convention for Marine engineering) giới thiệu cho sinh viên về hệ thống các công ước quốc tế trong đóng tàu; công ước quốc tế về đảm bảo an toàn sinh mạng con người trên biển; công ước quốc tế về chống ô nhiễm biển do tàu gây ra; công ước quốc tế về mạn khô tàu biển 1966;... Mời...

   190 p vimaru 30/10/2023 43 0

 • Bài giảng Địa lý vận tải

  Bài giảng Địa lý vận tải

  Bài giảng "Địa lý vận tải" trình bày những nội dung gồm: Chương 1 - Các hiện tượng thời tiết - các điều kiện khí tượng; Chương 2: Đường biển thế giới; Chương 3 - Các tuyến vận chuyển bằng đường biển trên thế giới; Chương 4 - Cảng biển; Chương 5 - Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   19 p vimaru 30/10/2023 86 2

 • Bài giảng Môi trường và bảo vệ môi trường

  Bài giảng Môi trường và bảo vệ môi trường

  Bài giảng "Môi trường và bảo vệ môi trường" giúp sinh viên trình bày được thế nào là môi trường trong lành; giải thích được các dạng gây ô nhiễm từ tàu thủy đối với môi trường; biết được các tiêu chuẩn quốc tế về ô nhiễm do tàu thủy gây ra;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   60 p vimaru 30/10/2023 47 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru