• Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 6: Quy hoạch luồng hàng hóa vận chuyển trong vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 6: Quy hoạch luồng hàng hóa vận chuyển trong vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 6: Quy hoạch luồng hàng hóa vận chuyển trong vận tải biển. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái niệm và phân loại luồng hàng; đặc điểm luồng hàng; các phương pháp biểu diễn luồng hàng; quy hoạch luồng hàng và lập sơ đồ tuyến chạy tàu;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội...

   19 p vimaru 29/10/2023 46 1

 • Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 5: Các chỉ tiêu kinh tế - khai thác đội tàu vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 5: Các chỉ tiêu kinh tế - khai thác đội tàu vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 5: Các chỉ tiêu kinh tế - khai thác đội tàu vận tải biển. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: phân loại các chỉ tiêu kinh tế - khai thác; chỉ tiêu vận chuyển và công tác vận tải của tàu biển; các chỉ tiêu sử dụng tàu biển; các chỉ tiêu năng lực đội tàu vận tải biển; các chỉ tiêu...

   19 p vimaru 29/10/2023 41 0

 • Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 1: Đặc trưng kỹ thuật - khai thác cơ bản của các tàu vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 1: Đặc trưng kỹ thuật - khai thác cơ bản của các tàu vận tải biển

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 1: Đặc trưng kỹ thuật - khai thác cơ bản của các tàu vận tải biển. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: khái niệm và phân loại tàu biển; cấp tàu biển; đặc trưng kích thước của tàu biển; quy định chiều cao mạn khô, dấu chuyên chở của tàu biển (Freeboard, Load – line); lượng chiếm...

   59 p vimaru 29/10/2023 35 0

 • Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 7: Tổ chức công tác đội tàu theo phương thức khai thác tàu chuyến

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 7: Tổ chức công tác đội tàu theo phương thức khai thác tàu chuyến

  Bài giảng Quản lý khai thác đội tàu - Chương 7: Tổ chức công tác đội tàu theo phương thức khai thác tàu chuyến. Chương này cung cấp cho sinh viên những nội dung gồm: Khái niệm, đặc điểm, ưu-nhược điểm của phương thức khai thác tàu chuyến; lập kế hoạch và tổ chức khai thác đội tàu chuyến;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

   15 p vimaru 29/10/2023 53 0

 • Giáo trình Trắc địa biển

  Giáo trình Trắc địa biển

  Giáo trình "Trắc địa biển" cung cấp cho học viên những nội dung về: khái quát công tác trắc địa biển; các phương pháp và thiết bị định vị trên biển; các phương pháp đo sâu trong trắc địa biển và xử lý kết quả đo nghiệm triều; các phương pháp đo vẽ thành lập bản đồ biển;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   74 p vimaru 27/09/2023 117 1

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 42-04/2015

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 42-04/2015

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả một số bài viết: hiệu suất đẩy của chân vịt và các hệ số thực nghiệm xác định hiệu suất đẩy của chân vịt; nghiên cứu giải pháp hoàn của bộ làm kín cơ khí lắp trên bơm ly của tàu Trần Đại Nghĩa; thuật toán xác định các hệ số sức cản xoắn bằng thực nghiệm phục vụ tính toán dao động xoắn hệ...

   128 p vimaru 29/08/2023 105 1

 • Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 55-08/2018

  Tạp chí Khoa học – Công nghệ Hàng hải: Số 55-08/2018

  Tạp chí thông tin đến quý độc giả một số bài viết: ước tính yêu cầu chiều dài phao quy đầu trong ứng phó tràn dầu trên các vùng biển Việt Nam; xây dựng phần mềm dự báo nguồn nhân lực thuyền viên xuất khẩu Việt Nam; nghiên cứu phương pháp phân tích thứ bậc đánh giá các cảng containner nội địa....

   98 p vimaru 29/08/2023 95 2

 • Ebook Lý thuyết tàu thủy (Tập 2): Phần 1

  Ebook Lý thuyết tàu thủy (Tập 2): Phần 1

  Cuốn sách "Lý thuyết tàu thủy" (Tập 2) phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tính chòng chành; tính quay chở và ổn định hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   112 p vimaru 25/07/2023 223 0

 • Ebook Lý thuyết tàu thủy (Tập 2): Phần 2

  Ebook Lý thuyết tàu thủy (Tập 2): Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, cuốn sách "Lý thuyết tàu thủy" (Tập 2) phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: sức cản và công suất kéo; thiết bị đẩy tàu-chân vịt. Mời các bạn cùng tham khảo!

   288 p vimaru 25/07/2023 207 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái thác công suất; Đặc tính công tác của Diesel tàu thủy sự phối hợp công tác với chân vịt; Phương pháp xây dựng đồ thị đặc tính của động cơ Diesel lai chân vịt; Phương pháp sử dụng đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy;... Mời các bạn cùng tham...

   161 p vimaru 25/05/2023 209 5

 • Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khai thác hệ động lực tàu thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới quá trình công tác của động cơ; Tổn thất nhiệt và phương pháp tận dụng; Thiết bị tận dụng nhiệt thông dụng trên tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p vimaru 25/05/2023 140 5

 • Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhiệt động lực học; Giới thiệu chu trình lý tưởng của các động cơ; Điều khiển cấp nhiên liệu và cháy ở động cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   139 p vimaru 25/05/2023 147 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru