• Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

  Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh

  Tham khảo Bài tập về câu điều kiện trong tiếng Anh sau đây để biết cách sử dụng các loại câu điều kiện trong tiếng Anh. Các bài tập trong tài liệu phong phú, đa dạng, sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho những ai đang học tiếng Anh.

   22 p vimaru 31/08/2015 85 4

 • Đề tài: Tàu Hong Kong Pioneer

  Đề tài: Tàu Hong Kong Pioneer

  Đề tài: Tàu Hong Kong Pioneer được thực hiện nhằm mô tả về con tàu Hong Kong Pioneer - là tàu chở dầu, hoá chất trọng tải 6500 tấn, được thi công đóng mới tại công ty đóng tàu Phà Rừng dưới sự giám sát của các chuyên gia Hàn Quốc. Đề tài giới thiệu về miêu tả con tàu; kích thước cơ bản, tải trọng, dung tích, tốc độ và sức bền, sức chứa;...

   23 p vimaru 25/08/2015 96 14

 • Bài giảng Chi tiết máy 1a - Nguyễn Văn Dự

  Bài giảng Chi tiết máy 1a - Nguyễn Văn Dự

  Bài giảng Chi tiết máy 1a - Nguyễn Văn Dự có kết cấu gồm 2 phần. Phần 1 - Những vấn đề cơ bản trình bày đại cương về thiết kế máy và chi tiết máy; các chỉ tiêu chủ yếu về khả năng làm việc của chi tiết máy; độ tin cậy, tính công nghệ và tính kinh tế; chọn vật liệu cho chi tiết máy; tiêu chuẩn hóa. Phần 2 - Truyền động cơ khí trình bày...

   230 p vimaru 25/08/2015 145 2

 • Mechatronics and automatic control systems. Vol.2 - Wego Wang

  Mechatronics and automatic control systems. Vol.2 - Wego Wang

  Control theory and application. Data mining and application. Sensing control theory. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02368).

   13 p vimaru 25/08/2015 101 20

 • Mechatronics and automatic control systems. Vol.1 - Wego Wang

  Mechatronics and automatic control systems. Vol.1 - Wego Wang

  Advanced mechanics and mechatronics. Intelligent systems and algorithms. Manufacturing engineering and engineering systems,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02214)

   14 p vimaru 25/08/2015 58 5

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.3: Building simulation and information management - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.3: Building simulation and information management - Angui Li

  Modeling and simulation, study of the environmental control of sow farrowing rooms by means of dynamic simulation. Simulation of the natural smoke filling in subway tunnel fire. Modeling on indoor transportation energy use for large - scale commercial buildings. Building information and management, analysis of energy saving potential of a low - energy building in China. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau...

   17 p vimaru 25/08/2015 81 3

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.2: HVAC&R component and energy system - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.2: HVAC&R component and energy system - Angui Li

  Net - zero energy technical shelter. The study on paraffin - water emulsion PCM. Approach and practice of district energy planning under low - carbon emission background. Investigating the thermal perfomrmance of horizontal slinky ground heat exchangers for geothermal heat pump. HVAC & component and system. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải...

   20 p vimaru 25/08/2015 68 4

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương mở đầu

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương mở đầu

  Chương mở đầu Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo chương học này, để nắm được nội dung kiến thức cần thiết.

   7 p vimaru 24/08/2015 253 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 4

  Chương 4 Đường lối công nghiệp hóa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, tìm hiểu vấn đề công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới và công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới.

   18 p vimaru 24/08/2015 210 1

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 5

  Chương 5 Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung kiến thức trong chương học này.

   12 p vimaru 24/08/2015 425 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 2

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Chương 2

  Chương 2 Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) thuộc bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, với mục đích yêu cầu về kiến thức: Nắm được chủ trương của Đảng thông qua 3 phong trào đấu tranh cách mạng; thấy được thành quả Cách mạng Tháng Tám 1945 là kết quả của 15 năm đấu tranh dưới sự lãnh đạo của...

   32 p vimaru 24/08/2015 321 1

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trình bày về tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay nay.

   17 p vimaru 24/08/2015 176 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số