• Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 6 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 6: Công trình lấy nước và dẫn nước trình bày về lấy nước từ sông, bể lắng cát, lấy nước từ hồ chứa, công trình dẫn nước, kênh dẫn nước, chuỗi dòng tiền gia số đầu tư đường hầm và gia số lợi nhuận thu từ tiết kiện điện.

   7 p vimaru 24/08/2015 56 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 4 - PGS. Nguyễn Thống

  Nội dung chương 4: Điều tiết hồ chứa thủy điện thuộc bài giảng Thủy năng và thủy điện trình bày về thông số hồ chứa, thiết lập đường đặc tính hồ, hồ điều tiết hoàn toàn và không hoàn toàn, điều tiết hồ theo phương pháp điều hòa lưu lượng nhất.

   15 p vimaru 24/08/2015 56 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 2 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 2: Tài nguyên nước và quy hoạch khai thác trình bày về tài nguyên nước, hạng mục công trình thủy điện, lưu lượng chất rắn, công suất lắp máy, chuỗi lưu lượng cộng dồn, dòng chảy lũ. Tham hảo tài liệu để nắm bắt chi tiết môn học.

   8 p vimaru 24/08/2015 95 1

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 7 - PGS. Nguyễn Thống

  Dưới đây là bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 7: Công trình điều áp trình bày về các loại giếng điều áp, tính giếng điều áp so với sơ đồ thực, phương trình liên tục, hiện tượng dao động mực nước giếng, tính giếng điều áp so với sơ đồ lý tưởng.

   12 p vimaru 24/08/2015 55 2

 • Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Bài giảng Thủy năng và thủy điện: Chương 8 - PGS. Nguyễn Thống

  Mời các bạn sinh viên và các giáo viên tham khảo bài giảng Thủy năng và thủy điện chương 8: Đường ống áp lực và hiện tượng nước va trình bày về thiết lập phương trình nước va, hệ số đàn hồi, tính toán nước va theo quy phạm Việt Nam, sơ đồ sai phân.

   17 p vimaru 24/08/2015 52 2

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2)" nêu lên các phương pháp, kỹ thuật thi công và biện pháp tổ chức thi công các công trình thủy lợi. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Công trình bê tông và bê tông cốt thép (gia công cốt liệu, công tác ván khuôn, công tác cốt thép, sản suất bê tông, vận chuyển vữa bê tông, đổ - san...

   173 p vimaru 25/06/2015 178 4

 • Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 1 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Cuốn sách "Tính toán khí thực các công trình thủy lợi" cùng cấp các khái niệm cơ bản về khí hóa và khí thực, những tính toán cần thiết để dự báo sự bắt đầu khí hóa và khí thực cũng như những giải pháp kỹ thuật để phòng và chống lại hiện tượng này. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Hiện tượng khí hóa và khí thực trên...

   39 p vimaru 25/06/2015 49 2

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1)", Phần 2 trình bày các nội dung: Công tác đất (thi công đấp đất đàm nén, đắp đập bằng phương pháp đổ đất trong nước, thi công đất bằng máy thủy lực), nổ mìn và công tác đá (lý luận cơ bản về nổ và các phương pháp nổ mìn cơ bản, ứng dụng nổ mìn...

   202 p vimaru 25/06/2015 119 4

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1): Phần 1 – ĐH Thủy Lợi

  Phần 1 của cuốn sách "Thi công các công trình thủy lợi (Tập 1)" trình bày các nội dung: Dẫn dòng thi công và công tác hố móng (dẫn dòng thi công, đê quai, ngăn dòng, tiêu nước hố móng, xử lý nền), công tác đất (đào đất, vận chuyển đất). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   153 p vimaru 25/06/2015 140 3

 • Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Ebook Tính toán khí thực các công trình thủy lợi: Phần 2 – PGS.TS. Nguyễn Chiến

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tính toán khí thực các công trình thủy lợi", phần 2 trình bày các nội dung: Độ bền khí thực của vật liệu, dự báo xâm thực các bộ phận của công trình xả nước, giải pháp ngăn ngừa khí thực nguy hiểm ở các bộ phận của công trình xả nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p vimaru 25/06/2015 35 1

 • Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Ebook Thi công các công trình thủy lợi (Tập 2): Phần 2 – ĐH Thủy Lợi

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách, phần 2 trình bày các nội dung của phần 5 - Kế hoạch tổ chức thi công bao gồm các nội dung: Kế hoạch tiến độ thi công, bố trí mặt bằng công trường, tổ chức công tác vận chuyển trong nội bộ công trường, dự toán xây dựng cơ bản, kỹ thuật an toàn và phòng chống cháy trên công trường. Mời các bạn cùng...

   207 p vimaru 25/06/2015 128 4

 • Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Cơ học đất cho đất không bão hòa: Tập 2 giúp các bạn nắm bắt được những kiến thức về lý thuyết về độ bền chống cát; xác định các thông số độ bền chống cát; cân bằng dẻo và cân bằng giới hạn; lý thuyết, thông số, dự tính biến thiên thể tích; cố kết và trương nở một hướng; dòng thấm trạng thái không ổn đinh hai và ba hướng...

   394 p vimaru 31/05/2015 77 6