• Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" trình bày các biện pháp thi công, những tính toán cơ bản và phương pháp tổ chức thi công các hạng mục công việc ở dưới nước, phần 1 bao gồm các chương sau: Công tác lặn; Hàn và cắt kim loại dưới nước; Nổ mìn dưới nước; Thi công lớp đệm bằng đá ở dưới nước; Công tác đất dưới nước;... Mời các...

   77 p vimaru 25/05/2023 9 0

 • Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật thi công dưới nước: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật thi công dưới nước" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Đặt đường ống dưới nước; Đặt đường cáp dưới nước; Phương pháp thực hiện một số dạng công tác kỹ thuật ở dưới nước; Những công việc dưới nước khi xây dựng và khai thác công trình thủy lợi; Những công việc dưới nước...

   68 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 1

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 1

  Tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Các nguyên lý cơ bản của cơ học kết cấu; Tính chất phần tử; Quy rút tĩnh học; Phần tử đồng tham số;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   116 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 2

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 1)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Phương pháp độ cứng trực tiếp; Chương trình PASSFEM; Phân tích kết cấu khung; Phần tử thanh bù BEAM2. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   121 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2): Phần 1

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2): Phần 1

  Tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Bài toán phẳng; Phân tích ứng suất 3 chiều; Vectơ tải trọng phần tử; Phân tích tấm chịu uốn; Biến dạng trượt trong tấm; Phần tử đồng tham số 4 nút; Phần tử đồng tham số 8 nút;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   130 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2): Phần 2

  Ebook Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Phương pháp phần tử hữu hạn: Lý thuyết và lập trình (Tập 2)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kết cấu vỏ; Phần tử vỏ 8 nút; Chương trình con SHELL; Phần mềm phân tích phần tử hữu hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   135 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái thác công suất; Đặc tính công tác của Diesel tàu thủy sự phối hợp công tác với chân vịt; Phương pháp xây dựng đồ thị đặc tính của động cơ Diesel lai chân vịt; Phương pháp sử dụng đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy;... Mời các bạn cùng tham...

   161 p vimaru 25/05/2023 7 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Ebook Khai thác hệ động lực tàu thủy: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Khai thác hệ động lực tàu thủy" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Ảnh hưởng của các yếu tố khai thác tới quá trình công tác của động cơ; Tổn thất nhiệt và phương pháp tận dụng; Thiết bị tận dụng nhiệt thông dụng trên tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   103 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Nhiệt động lực học; Giới thiệu chu trình lý tưởng của các động cơ; Điều khiển cấp nhiên liệu và cháy ở động cơ;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   139 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 2

  Ebook Khai thác hệ động lực: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook Khai thác hệ động lực tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở luận khai thác vận hành động cơ; Khai thác vận hành hệ thống động cơ tàu thủy. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   120 p vimaru 25/05/2023 4 0

 • Ebook Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con: Phần 1

  Ebook Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con: Phần 1

  Tài liệu "Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Một số sơ đồ tổng thể trên xe con hai cầu chủ động; Các thông số kỹ thuật của ôtô; Ly hợp ma sát; Dẫn động điều khiển ly hợp; Hộp số chính; Cấu tạo của hộp số; Hộp số tự động;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   132 p vimaru 25/05/2023 5 0

 • Ebook Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con: Phần 2

  Ebook Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cấu tạo hệ thống truyền lực ôtô con" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Hộp số vô cấp; Hộp phân phối; Cacđăng và khớp nối; Cầu chủ động; Vi sai bánh răng côn; Khóa đầu trục bánh xe. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   68 p vimaru 25/05/2023 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số