• Ebook Nghiên cứu khoa học vật liệu: Phần 2

  Ebook Nghiên cứu khoa học vật liệu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn "Nghiên cứu khoa học vật liệu" trình bày các nội dung: Kim loại và hợp kim màu, vật liệu vô cơ, vật liệu bột, vật liệu hữu cơ, vật liệu kết hợp, xu thế phát triển, lựa chọn và sử dụng vật liệu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   242 p vimaru 28/03/2024 20 0

 • Giáo trình Bơm, quạt, máy nén công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Bơm, quạt, máy nén công nghiệp: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Bơm, quạt, máy nén công nghiệp" cung cáp cho người đọc các nội dung: Những tính chất cơ bản, phân loại và sử dụng máy thủy khí, nguyên lý làm việc và các phương trình cơ bản của máy thủy khí, lý thuyết bơm quạt ly tâm, điều chỉnh năng suất máy ly tâm, bơm ly tâm, quạt ly tâm, máy nén ly tâm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi...

   248 p vimaru 28/03/2024 27 0

 • Giáo trình Bơm, quạt, máy nén công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Bơm, quạt, máy nén công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Bơm, quạt, máy nén công nghiệp" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Bơm, quạt dọc trục, máy nén dọc trục, cân bằng rotor máy thủy khí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   214 p vimaru 28/03/2024 25 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 1 - NXB Xây dựng

  Phần 1 của cuốn "Giáo trình Kỹ thuật điện" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 1 - Dòng điện xoay chiều 3 pha; Chương 2 - Đo lường điện; Chương 3 - Máy biến áp; Chương 4 - Động cơ điện không đồng bộ 3 pha;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p vimaru 28/03/2024 21 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Giáo trình Kỹ thuật điện: Phần 2 - NXB Xây dựng

  Phần 2 của cuốn "Giáo trình Kỹ thuật điện" cung cấp cho bạn đọc những nội dung gồm: Chương 5 - Điện chiếu sáng; Chương 6 - Đường dây dẫn điện; Chương 7 - Chống sét cho các công trình xây dựng; Chương 8 - An toàn lao động điện;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   68 p vimaru 28/03/2024 18 0

 • Ebook Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số: Phần 1

  Ebook Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số: Phần 1

  Cuốn sách "Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số" do Kỹ sư Đức Minh biên soạn gồm có những bài học sau: Lesson 1: Introduction to op amps, Lesson 2: First experience with an op amp, Lesson 3: Inverting and noninverting amplifiers, Lesson 4: Comparators and controls, Lesson 5: Selected applications of op amps, Lesson 6: Signal generators. Mời các bạn cùng tham khảo!

   401 p vimaru 28/03/2024 15 0

 • Ebook Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số: Phần 2

  Ebook Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, Cuốn sách "Học và làm việc với công nghệ điện tử kỹ thuật số" do Kỹ sư Đức Minh biên soạn gồm có các bài học sau: Lesson 7: Op amps with diodes; Lesson 8: Differential, instrumentation, and bridge amplifiers; Lesson 9: DC performance: bias, offsets, and driff; Lesson 10: AC performance: bandwidth, slew rate, and noise; Lesson 11: Active filters. Mời các bạn cùng tham khảo!

   309 p vimaru 28/03/2024 13 0

 • Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 1

  "Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Mở đầu về kỹ thuật đọc nhanh; Các đặc điểm của quá trình đọc; Các cơ sở khoa học của kỹ thuật đọc nhanh;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   51 p vimaru 28/03/2024 16 1

 • Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật đọc nhanh các sách báo và tài liệu khoa học - kỹ thuật" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Nhìn, hiểu và nhớ; Các bài tập chủ yếu để luyện đọc nhanh; Luyện đọc nhanh như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   67 p vimaru 28/03/2024 12 1

 • Ebook Build your own electric vehicle (Second edition): Part 1

  Ebook Build your own electric vehicle (Second edition): Part 1

  Part 1 of ebook "Build your own electric vehicle" provides readers with contents including: Chapter 1 - Why electric vehicles are still right for today; Chapter 2 - Electric vehicles save the environment and energy; Chapter 3 - Electric vehicle history; Chapter 4 - The best electric vehicle for you; Chapter 5 - Chassis and design;...

   156 p vimaru 28/03/2024 10 0

 • Ebook Build your own electric vehicle (Second edition): Part 2

  Ebook Build your own electric vehicle (Second edition): Part 2

  Continued part 1, part 2 of ebook "Build your own electric vehicle" provides readers with contents including: Chapter 6 - Electric motors; Chapter 7 - The controller; Chapter 8 - Batteries; Chapter 9 - The charger and electrical system; Chapter 10 - Electric vehicle conversion; Chapter 11 - Maximize your electric vehicle enjoyment; Chapter 12 - Sources;...

   202 p vimaru 28/03/2024 12 0

 • Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 2

  Ebook Engineering mechanics 1 - Statics: Part 2

  Part 2 book "Engineering mechanics 1 - Statics" includes content: Trusses; beams, frames, arches; work and potential energy; static and kinetic friction; vectors, systems of equations.

   148 p vimaru 28/03/2024 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru