• Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 3: Phân bố ứng suất trong đất

  Những nội dung chính trong chương này gồm có: Phân bố ứng suất do trọng lượng bản thân của đất, ứng suất do tải trọng tập trung gây ra, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán không gian, phân bố ứng suất trong trường hợp bài toán phẳng, phân bố ứng suất dưới đáy móng. Mời tham khảo.

   27 p vimaru 30/08/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 4: Dự tính lún nền công trình

  Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết chung về lún của nền đất, dự tính lún ổn định theo kết quả của bài toán nén lún một chiều, dự tính lún ổn định bằng áp dụng kết quả lý thuyết đàn hồi, dự tính lún ổn định bằng phương pháp lớp tương đương. Mời tham khảo.

   24 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 5: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 5: Sức chịu tải của nền đất

  Chương 5 gồm có những nội dung chính sau: Các giai đoạn làm việc của nền đất, Xác định Pgh1 theo lý thuyết hạn chế vùng biến dạng dẻo, Xác định Pgh2 theo lý luận cân bằng giới hạn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p vimaru 30/08/2017 2 0

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 6: Áp lực đất lên tường chắn

  Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Các khái niệm cơ bản về tường chắn vỡ áp lực đất lên tường chắn, lý thuyết C.A. coulomb về áp lực đất chủ động (ở điều kiện thoát nước), lý thuyết C.A. Coulomb về áp lực đất bị động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc

  Bài giảng Cơ học đất (Bộ môn Địa kỹ thuật) - Chương 7: Ổn định mái dốc. Chương 7 gồm có những nội dung chính sau: Vấn đề chung về ổn định bờ dốc, ổn định mái đất dính (phương pháp giả thiết trước dạng mặt trượt), ổn định mái đất rời.

   12 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 4: Công trình bến trọng lực

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 4: Công trình bến trọng lực

  Chương này trình bày những nội dung chính sau: Cấu tạo chung của công trình bến trọng lực, cấu tạo công trình bến kiểu khối xếp, cấu tạo công trình bến trọng lực dạng tường góc, giới thiệu tính toán chung công trình tính toán bến trọng lực,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 3: Công trình bến bệ cọc cao

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 3: Công trình bến bệ cọc cao

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 3: Công trình bến bệ cọc cao. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm và phân loại, Cấu tạo công trình bến bệ cọc cao, nguyên tắc tính toán công trình bến bệ cọc cao, phân phối lực ngang trong một phân đoạn bệ cọc, một số phương pháp tính công trình bến bệ cọc cao mềm. Mời tham khảo.

   35 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 2: Tải trọng tác động lên công trình bến

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 2: Tải trọng tác động lên công trình bến

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 2 "Tải trọng tác động lên công trình bến" gồm có những nội dung chính như: Tải trọng và tổ hợp tải trọng, trọng lượng bản thân của các cấu kiện công trình bến, áp lực thủy tĩnh và tải trọng do sóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p vimaru 30/08/2017 0 0

 • Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 1: Những khái niệm chung

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 1 cung cấp cho người học những hiểu biết về chung về khái niệm của công trình bến - cảng. Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Khái niệm về cảng, bến tàu và công trình bến; phân loại công trình bến; những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn kết cấu công trình bến... Mời các bạn cùng tham khảo.

   13 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 5: Công trình bến tường cọc

  Bài giảng Công trình bến - cảng - Chương 5: Công trình bến tường cọc

  Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm và phân loại công trình bến tường cọc; cấu tạo công trình bến tường cọc không neo; công trình bến tường cọc một tầng neo; tính toán công trình bến tường góc một tầng neo; tính toán công trình bến tường cọc không neo, kiểm tra ổn định chung theo mặt trượt cung tròn;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành cần trục

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vận hành cần trục

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành cần trục gồm 10 nhiệm vụ và 112 công việc. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành cần trục được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp người lao động trong các doanh nghiệp định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân. Đối với người sử dụng lao động sẽ có cơ sở để...

   128 p vimaru 30/08/2017 1 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Xây dựng cầu đường bộ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Xây dựng cầu đường bộ được thành lập theo quyết định số 2582/QĐ -BGTVT ngày 25 tháng 8 năm 2008. Bộ tiêu chuẩn này được hoàn thiện gồm 13 nhiệm vụ và 129 công việc, mô tả các kỹ năng và kiến thức cần có cho các công việc như thi công, duy tu, sửa chữa các công trình cầu đường bộ ở miền núi, đồng...

   252 p vimaru 30/08/2017 0 0