• Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 1

  Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 1

  Cuốn sách tham khảo "Luật hải quan một số nước" gồm các văn bản dịch ra tiếng Việt các luật Hải quan của một số nước trong khu vực Đông Nam Á - Thái Bình Dương. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung Luật hải quan của nước Cộng hòa Inđônêxia năm 1995 và Luật hải quan Philippin. Mời các bạn cùng tham khảo.

   286 p vimaru 22/12/2015 77 16

 • Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 2

  Ebook Luật hải quan một số nước (sách tham khảo): Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Luật hải quan một số nước", phần 2 giới thiệu tới người đọc các nội dung: Luật hải quan Úc năm 1901, Luật hải quan của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   256 p vimaru 22/12/2015 58 12

 • Ebook Điều tốc động cơ: Phần 1

  Ebook Điều tốc động cơ: Phần 1

  Cuốn sách "Điều tốc động cơ" được biên soạn nhằm làm tài liệu tham khảo dành cho các cán bộ kỹ thuật, kỹ sư ngành Cơ khí động lực, khai thác, sửa chữa và bảo trì động cơ diesel, các máy trưỡng và sĩ quan khai thác vận hàng máy tàu thủy. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Cơ sở lý thuyết điều tốc, điều tốc cơ thủy lực, điều tốc...

   105 p vimaru 22/12/2015 83 19

 • Ebook Điều tốc động cơ: Phần 2

  Ebook Điều tốc động cơ: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn "Điều tốc động cơ", phần 2 trình bày các nội dung: Thiết bị phụ điều tốc, các bộ điều tốc thông dụng, sửa chữa và bảo trì bộ điều tốc. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho cán bộ kỹ thuật, kỹ sư ngành Cơ khí động lực, khai thác, sửa chữa và bảo trì động cơ diesel, các máy trưỡng và sĩ quan khai...

   141 p vimaru 22/12/2015 83 20

 • Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 1

  Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 1

  Cuốn sách "Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan" được biên soạn nhằm cung cấp cho người đọc các kiến thức cơ bản về lý luận nghiệp vụ Hải quan, vận dụng trong các tình huống cụ thể liên quan đến thủ tục và nghiệp vụ Hải quan ở Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách.

   154 p vimaru 21/11/2015 199 8

 • Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 2

  Ebook Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan: Phần 2

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "Tình huống thực hành nghiệp vụ Hải quan", phần 2 trình bày các nội dung của phần "Thủ tục Hải quan, Kiếm tra Hải quan, giám sát Hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   96 p vimaru 21/11/2015 66 8

 • Bài giảng Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

  Bài giảng Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải

  Bài giảng "Thủy nghiệp cơ bản và thông hiệu hàng hải" gồm có nội dung 2 phần, trong đó phần 1 trình bày về thủy nghiệp cơ bản với các nội dung như dây và công tác làm dây. Phần 2 trình bày về thông hiệu hàng hải. Mời các bạn tham khảo bài giảng để nắm nội dung chi tiết.

   125 p vimaru 29/10/2015 286 31

 • Mechatronics and automatic control systems. Vol.2 - Wego Wang

  Mechatronics and automatic control systems. Vol.2 - Wego Wang

  Control theory and application. Data mining and application. Sensing control theory. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02368).

   13 p vimaru 25/08/2015 56 18

 • Mechatronics and automatic control systems. Vol.1 - Wego Wang

  Mechatronics and automatic control systems. Vol.1 - Wego Wang

  Advanced mechanics and mechatronics. Intelligent systems and algorithms. Manufacturing engineering and engineering systems,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02214)

   14 p vimaru 25/08/2015 35 4

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.3: Building simulation and information management - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.3: Building simulation and information management - Angui Li

  Modeling and simulation, study of the environmental control of sow farrowing rooms by means of dynamic simulation. Simulation of the natural smoke filling in subway tunnel fire. Modeling on indoor transportation energy use for large - scale commercial buildings. Building information and management, analysis of energy saving potential of a low - energy building in China. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau...

   17 p vimaru 25/08/2015 36 2

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.2: HVAC&R component and energy system - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.2: HVAC&R component and energy system - Angui Li

  Net - zero energy technical shelter. The study on paraffin - water emulsion PCM. Approach and practice of district energy planning under low - carbon emission background. Investigating the thermal perfomrmance of horizontal slinky ground heat exchangers for geothermal heat pump. HVAC & component and system. (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải...

   20 p vimaru 25/08/2015 34 3

 • Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.1: Indoor and outdoor environment - Angui Li

  Proceedings of the 8th international symposium on heating, ventilation and air conditioning. Vol.1: Indoor and outdoor environment - Angui Li

  Indoor environment. Climate and outdoor environment. Influence of scattering pattern on the insulation performance of VIP filler materials,... (Tài liệu này bạn đọc có thể tham khảo tại Phòng Sau Đại Học - Thư viện Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam: SDH/LT 02219)

   18 p vimaru 24/08/2015 29 2