• Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 4: Bản chất của quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa quản trị; Bốn chức năng của quản trị; Các kỹ năng cần có của nhà quản trị; Khác biệt theo chiều dọc: các cấp bậc quản trị; Khác biệt theo chiều ngang; Vai trò của nhà quản trị; Quản trị doanh nghiệp nhỏ và tổ...

   72 p vimaru 29/10/2021 22 5

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 8: Hoạch định cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích và phân loại hoạch định; Mục tiêu: nền tảng của hoạch định; Các phương pháp dự báo trong hoạch định;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 29/10/2021 15 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 1: Lý thuyết cổ điển và tân cổ về tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết tổ chức cổ điển; Những nguyên lý cơ bản của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những đóng góp đầu tiên của lý thuyết tổ chức cổ điển; Những công trình lý thuyết cổ điển quan trọng...

   65 p vimaru 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 5: Môi trường quản trị cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm môi trường quản trị; Nhóm yếu tố môi trường vĩ mô; Nhóm yếu tố môi trường vi mô; Nhóm yếu tố môi trường nội bộ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   98 p vimaru 29/10/2021 17 1

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 2: Lý thuyết về hành vi và kinh tế tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Lý thuyết về nguồn nhân lực hay hành vi tổ chức; Hành vi của cá nhân trong tổ chức (16 đặc điểm tính cách, mô hình 5 tính cách, Mô hình MBTI, mô hình Holland); Tháp nhu cầu Maslow; Douglas McGregor và thuyết X, thuyết Y;...

   62 p vimaru 29/10/2021 36 2

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 3: Lý thuyết về văn hóa tổ chức và thay đổi cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu lý thuyết văn hóa tổ chức; Văn hóa doanh nghiệp; Các nhân tố ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp; Các nhà nghiên cứu văn hóa tổ chức;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p vimaru 29/10/2021 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 6: Đạo đức trong quản trị và trách nhiệm xã hội cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm đạo đức quản trị; Nan đề đạo đức; Các cách tiếp cận đạo đức (duy lợi, chủ nghĩa cá nhân, công lý, quyền đạo đức); Ba cấp độ phát triển đạo đức cá nhân; Vai trò của đạo đức kinh...

   85 p vimaru 29/10/2021 16 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 7: Quản trị các doanh nghiệp mới khởi nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Tinh thần khởi nghiệp; Ảnh hưởng của khởi nghiệp đối với quốc gia; Doanh nhân khởi nghiệp là ai; Doanh nghiệp xã hội – một cách tiếp cận sáng tạo để khởi nghiệp; Các hình thức hỗ trợ tài chính; Một số...

   86 p vimaru 29/10/2021 13 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 9: Tổ chức cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm và chức năng của tổ chức; Tầm hạn quản trị; Tập trung và phân tích; Phương pháp phân chia bộ phận trong tổ chức; Cơ cấu quản trị; Đổi mới sản phẩm và công nghệ;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   101 p vimaru 29/10/2021 15 1

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 10: Quản trị nguồn nhân lực và đa dạng khác biệt cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhân lực và nguồn nhân lực và tiếp cận chiến lược; Đổi mới quản trị nguồn nhân lực; 7 bước của quá trình tuyển dụng; Quản trị tài năng: đào tạo và phát triển; Duy trì nguồn nhân lực hiệu quả; Xu...

   132 p vimaru 29/10/2021 15 1

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 11: Hành vi tổ chức và lãnh đạo cung cấp cho người học những kiến thức như: Hành vi tổ chức; Sai lệch về nhận thức; Thuộc tính và tính cách; Quản trị căng thẳng; Bản chất của lãnh đạo trong quản trị; Các phong cách lãnh đạo; Cách tiếp cận Likert; Quản trị căng thẳng;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p vimaru 29/10/2021 9 0

 • Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động

  Bài giảng Lý thuyết tổ chức và quản trị - Bài 12: Tạo động lực cho người lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Động lực và phần thưởng; Nâng cao động lực cho người lao động; Các lý thuyết nội dung (tháp nhu cầu, E.R.G, thuyết 2 nhân tố, thu cầu thúc đẩy); Các lý thuyết quá trình (lập mục tiêu, công bằng, kỳ vọng); Các lý...

   98 p vimaru 29/10/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số