• Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment)

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 2: Các phương tiện thanh toán quốc tế (International instrument of payment). Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: hối phiếu (Bill of exchange, Draft); séc (Cheques); thẻ thanh toán (Payment card); kỳ phiếu (Promissory Notes); lệnh chuyển tiền;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   54 p vimaru 25/05/2023 64 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 0: Mở đầu. Chương này giới thiệu sơ lược về môn học Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu; mục tiêu của học phần; chuẩn đầu ra của học phần; nội dung chương trình học;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   6 p vimaru 25/05/2023 70 0

 • Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu

  Bài giảng Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu - Chương 6: Bảo lãnh xuất nhập khẩu. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: khái niệm, chức năng và các loại hình bảo lãnh xuất nhập khẩu; nghiệp vụ bảo lãnh xuất nhập khẩu;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   15 p vimaru 25/05/2023 46 0

 • Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Bài giảng Quản trị học - TS. Phạm Hương Diên

  Mục tiêu của bài giảng "Quản trị học" là giúp các em sinh viên hiểu được khái niệm về quản trị và tổ chức. Biết được ý nghĩa của hoạt động quản trị và chức năng quản trị. Nắm được đặc điểm nhà quản trị, các cấp quản trị, vai trò và kỹ năng của nhà quản trị,.. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   55 p vimaru 25/05/2023 59 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Phạm Hương Thảo

  Bài giảng Quản trị kinh doanh - TS. Phạm Hương Thảo

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh" được biên soạn bởi TS. Phạm Hương Thảo với nội dung gồm 6 chương. Chương 1: Đối tượng, phương pháp nghiên cứumôn học QTKD; Chương 2: Kinh doanh; Chương 3: Môi trường kinh doanh; Chương 4: Hiệu quả kinh doanh; Chương 5: Khái lược về QTKD; Chương 6: Nhà quản trị. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài giảng tại đây.

   17 p vimaru 25/05/2023 47 0

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Những điều kiện thương mại quốc tế; chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Việt Nam; thanh toán quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   164 p vimaru 25/04/2023 134 2

 • Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kỹ thuật kinh doanh xuất nhập khẩu" trình bày các nội dung: Vận tải và bảo hiểm hàng hóa bằng đường biển; hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế; các chứng từ thường sử dụng trong mua bán hàng hóa quốc tế; thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p vimaru 25/04/2023 118 0

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương đầu bao gồm: Cơ sở khoa học của quản lý, các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý, nguyên tắc, công cụ và phương pháp quản lý; chức năng của quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   102 p vimaru 25/04/2023 80 1

 • Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Giáo trình Quản lý học đại cương: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 giáo trình "Quản lý học đại cương" trình bày các nội dung 3 chương cuối bao gồm: Nhà quản lý trong tổ chức; quyết định quản lý, thông tin trong quản lý. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

   77 p vimaru 25/04/2023 76 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 1 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các kiến thức: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, chi phí và phân loại chi phí; phân tích biến động chi phí sản xuất; các hệ thống tính giá thành sản phẩm trong kế toán quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   150 p vimaru 25/04/2023 73 0

 • Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Giáo trình Kế toán quản trị: Phần 2 - TS. Phạm Xuân Thành, TS. Phạm Châu Thành

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình "Kế toán quản trị" trình bày các nội dung: Phân tích mối quan hệ giữa Chi phí - khối lượng và lợi nhuận; thời giá tiền tệ và các phương pháp tính toán các chỉ tiêu liên quan đến đầu tư vốn; thông tin kế toán cho việc ra các quyết định sản xuất kinh doanh; định giá sản phẩm; phân bổ chi phí bộ...

   209 p vimaru 25/04/2023 63 0

 • Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Phần 1 giáo trình "Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công" trình bày tổng quan quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công, phân tích công việc trong tổ chức công, kế hoạch hóa nguồn nhân lực trong tổ chức công, tuyển dụng nguồn nhân lực trong tổ chức công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   144 p vimaru 21/03/2023 81 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru