• Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trả lời đúng sai và giải thích ngắn gọn về kinh tế học vi mô và những vấn đề kinh tế cơ bản, cầu - cung, hệ số co giãn, lý thuyết hành vi người tiêu dùng, lý thuyết hành vi người sản xuất, cấu trúc thị trường, thị trường sức lao...

   110 p vimaru 27/02/2024 10 0

 • Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Ebook Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản (Tái bản lần thứ sáu): Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Câu hỏi và bài tập kinh tế học vi mô cơ bản" giới thiệu tới người đọc các câu hỏi trắc nghiệm, bài tập và đáp án các bài tập về kinh tế học vi mô cơ bản. Cuối sách còn có phần phụ lục để người đọc tiện tra cứu.

   123 p vimaru 27/02/2024 9 0

 • Ebook Principles of financial accounting: Part 1

  Ebook Principles of financial accounting: Part 1

  Part 1 book "Principles of financial accounting" includes contents: Accounting cycle for the service business—cash basis, accounting cycle for the service business - accrual basis; accounting cycle for a merchandising busines.

   113 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Ebook Principles of financial accounting: Part 2

  Ebook Principles of financial accounting: Part 2

  Part 2 book "Principles of financial accounting" includes contents: Assets in more detail, liabilities in more detail, stockholders’ equity in more detail, capstone experiences.

   205 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng: Phần 1

  Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng được biên soạn nhằm phục vụ mục đích giảng dạy học phần và làm tài liệu tham khảo cho những ai tham gia học phần nhưng muốn tìm hiểu lĩnh vực kiểm toán và tiết kiệm năng lượng. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung: Tổng quan; hệ thống quản lý năng lượng; kiểm toán năng lượng; phân tích kinh...

   94 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng: Phần 2

  Giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn giáo trình Kiểm toán và tiết kiệm năng lượng trình bày các nội dung: Tiết kiệm năng lượng trong hệ thống điện; tiết kiệm năng lượng trong hệ thống chiếu sáng; tiết kiệm năng lượng trong hệ thống cơ; tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   131 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Giáo trình Kinh tế năng lượng: Phần 1

  Giáo trình Kinh tế năng lượng: Phần 1

  Phần 1 cuốn giáo trình "Kinh tế năng lượng" trình bày các nội dung: Một số khái niệm cơ bản; giá trị đồng tiền theo thời gian; chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; phân tích so sánh các phương án đầu tư; tính toán khấu hao và lựa chọn tập dự án đầu tư, hiệu quả của việc tiết kiệm năng lượng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Giáo trình Kinh tế năng lượng: Phần 2

  Giáo trình Kinh tế năng lượng: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thông tin kế toán của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam - Giải pháp nâng cao chất lượng" trình bày các nội dung: Thực trạng chất lượng thông tin kế toán và công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam; giải pháp nâng cao chất lượng công bố...

   85 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Ebook Bài tập Kinh tế quốc tế: Phần 1

  Cuốn sách "Bài tập Kinh tế quốc tế" bao gồm những câu hỏi lý thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương. Các câu hỏi lý thuyết giúp sinh viên có thể hệ thống lại toàn bộ nội dung đã trình bày trong Giáo trình Kinh tế quốc tế , đồng thời vận dụng nó để giải quyết một số tình huống nhất định trong thực tế. Sách được chia thành 2...

   179 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Ebook Bài tập Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Ebook Bài tập Kinh tế quốc tế: Phần 2

  Tất cả các bài tập trong cuốn "Bài tập Kinh tế quốc tế" đều có những lời giải mẫu hoặc đáp số hay hướng dẫn cách giải. Ngoài ra các tác giả còn đưa 200 câu hỏi trắc nghiệm vừa lý thuyết vừa bài tập có kèm theo đáp án để sinh viên có điều kiện tập luyện và tự kiểm tra kiến thức của mình. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn...

   406 p vimaru 27/02/2024 1 0

 • Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 2

  Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 2

  Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: phân tích hiệu quả kinh tế tài chính dự án đầu tư; phân tích hiệu quà kinh tế-xã hội dự án đầu tư; phân tích hiệu quả dự án trong điểu kiện có rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo!

   211 p vimaru 27/02/2024 5 0

 • Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 1

  Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 1

  Tập bài giảng Phân tích hiệu quả dự án đầu tư: Phần 1 cung cấp cho người đọc những kiến thức như: tổng quan về đầu tư và dự án đẩu tư; dòng tiền dự án; giá trị tương đương của tiền theo thời gian; các phương pháp đánh giá hiệu quả dự án. Mời các bạn cùng tham khảo!

   124 p vimaru 27/02/2024 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=vimaru
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERvimaru257980vi